Přeskočit na obsah

Vlastenský slovník historický/Lang

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Lang
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 422–423.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Filip Lang z Langenfelsu

Lang z Langenfelsu, Filip, vrchní komorník císaře Rudolfa II. a po delší čas všemohoucí osoba při jeho dvoře, ale jeden z nejhanebnějších lidí času svého, narodil se okolo 1545 v Tirolsku z rodičů židovských, kteří však později dali se pokřtíti a nadáni jsou erbem, a slouživ při dvoře arciknížete Ferdinanda obdržel jeho přímluvou na císaři Rudolfovi II. potvrzení erbu a povýšení na šlechtictví. Okolo r. 1600 přišed do Prahy ke dvoru císařskému stal se prvním komorníkem Rudolfa II., i uměl si úskoky svými získati neobmezenou důvěru pána svého, tehdáž již na duchu churavého, kterou využitkovával spůsobem právě nestydatým. Kdokoliv něčeho dosáhnouti chtěl na císaři, musil L-a podplatiti, ano za pouhé připuštění k audienci dal si L. platiti, a to nejenom od osob soukromých, nýbrž i od stavů zemských, od knížat říšských, ba od samých členů domu císařského. Pro sebe i pro syny své vymohl na císaři výnosné úřady, ano k jeho přímluvě přijat jest r. 1606 za obyvatele země České. Maje v rukou celé hospodářství dvoru císařského dopouštěl se neslýchaných šejdů, obzvláště pak uměl těžiti ze Židů, kterých, když měli pro tajné spojení s Turky ze země vypovězeni býti, ujímal se tak vydatně, že směli zase zůstati. Vůbec nadužíval L. svého vlivu spůsobem nejhanebnějším, vkládaje se i do soudního řízení, kdekoli mu z toho kynul nějaký zisk aneb ukojení jeho mstivosti. Tak pouze jeho působením stalo se odsouzení k smrti maršála Rosswurma, s jehož pozůstalým jměním pak L. dle libosti hospodařil. Nad to vedl L. i v pokročilém stáří svém život nanejvýše nemravný a prostopášný, ano byl v podezření úkladů životu jiných osob strojených. Ani vlastního pána svého nešetřil L., neuctivě o něm mluvě a jsa v tajném srozumění s jeho nepřáteli, ano pletichami svými nemalou příčinu zavdal k nešťastným sporům v rodině císařské. Konečně naplnila se míra hanebností L-ových, podezření vzrůstalo proti němu den ode dne, až posléze 1. čna 1608 byl uvězněn a vzat v hrdelní vyšetřování, následujícího pak roku odsouzen k ztrátě veškerého jmění a k doživotnímu žaláři, v kterém však zemřel již na začátku roku 1610.