Vlastenský slovník historický/Kresčak

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kresčak
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 391.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kresčak

Kresčak, franc. Crecy, městečko ve Francii v departementu Somme, památné bitvou dne 26. srp. 1346 tu svedenou mezi Angličany a Francouzi, kteřížto poslední utrpěli těžkou porážku. Francouzům pomáhali osobně král Jan Český a syn jeho Karel s 500 oděnci. Proti radě krále Českého započali Francouzové, na veliký počet svůj spoléhajíce, nerozvážlivý boj. První útok učinili lučištníci, avšak předcházejícím deštěm byly tětivy jejich luků tak navlhlé, že jich nemohli k střelbě užívati, sami pak trpěli velice střelbou z děl, kterých v té bitvě ponejprv Angličané užívali. Tím ve zmatek uvedeni obrátili se na útěk. Jim přispěti chtíce baronové francouzští, kteří stáli v druhém šiku, obořili se na nepřítele, ale v takovém nepořádku a beze všeho plánu, že útok jejich snadno jest od Angličanů odražen. Král Jan stál se zástupem svým pozadu, i vidouce pánové čeští, kteří s ním byli, že jest bitva ztracena, radili, aby hleděl zachovati život svůj. Tu odpověděl jim král slovy pověstnými: „Tohoť bohdá nebude, aby král Český z bitvy utíkal“, dal koně svého přivázati ke koňům dvou rytířů udatných, pana Jindřicha mladšího z Klimberka a Jindřicha Mnicha z Basileje, a napomenuv pány, aby jen o syna jeho péči měli, prudkým útokem hnal na nejhustší zástup nepřátel. Heslo Čechů bylo „Praha!“, i prorazivše šik Angličanům prodrali se až k černému princovi (v. Eduard princ Walesský), kdežto nastala seč přeukrutná. Tu mrtvoly pánů českých činily hradbu okolo krále, který, i když všickni věrní jeho byli padli, v slepotě své udatně kolem sebe sekal, až ze mnohých ran krváceje s koně klesl. I nalezli jej pak Angličané uprostřed jeho rytířů, a do stanu krále svého jej odnesli, kdež té noci ještě ducha vypustil (v. Jan král Český). Syna jeho Karla, v kruté seči již raněného, odvedli někteří páni proti vůli jeho z boje, aby zachránili život dědici království.