Vlastenský slovník historický/Isolani

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Isolani
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 239.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Isolani, Jan Ludvik Hektor, narozen 1586 z rodiny šlechtické původu cyperského, vstoupil do vojenské služby císařské co velitel charvátského pluku, bojoval v Čechách u Bílé Hory, potom v Němcích, r. 1634 stal se polním zbrojmistrem a při spiknutí Valdšteinově zůstal císaři věren. Za to jest téhož roku povýšen do stavu hraběcího, jmenován dvorským válečným radou, podělen rozličnými statky a přijat za obyvatele království českého. Měv ještě i v dalších bojích 30leté války účastenství zemřel r. 1640 ve Vídni, nezanechav mužských potomkův.