Vlastenský slovník historický/Filibert

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Filibert
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 123–124.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Filibert biskup Konstanský (Coutances v Normandii), byl po odstoupení kardinála Juliana (8. února 1432) zvolen za předsedu koncilia Basilejského, kterýž úřad zastával jen krátce, jsa od sboru v dubnu 1432 sám desátý vyslán do Čech co plnomocný posel k jednání s utrakvisty, které však tenkráte nevedlo k žádoucímu výsledku. Ani druhé jeho poselství do Čech ještě téhož roku nezdařilo se lépe, aniž opětovaná pozdější jednání jeho s Čechy, jmenovitě v květnu 1435 v Brně a v prosinci téhož roku v Královském Bělehradě v Uhřích, až teprvé v Jihlavě v červnu roku 1436 stalo se dohodnutí mezi oběma stranami a Čechům povolena kompaktata. Na to v srpnu odebral se F. do Prahy, kdež vykonával rozličné funkce biskupské, i zůstal v Praze též po odchodu svých spoluposlův, aby bděl nad zachováváním kompaktat a provozoval moc biskupskou v Čechách. I biřmoval, světil kostely a oltáře, a vysvětil na kněžství mnoho žákův jak pod jednou tak pod obojí. Mezi jiným vysvětil dne 10. února 1437 chrám sv. Víta, den na to korunoval královnu Barboru, a počínal si vůbec docela jako český biskup i na úkor Rokycanovi. Uvítav ještě krále Albrechta (1438) zemřel F. 19. června 1439 v Praze na ránu morovou a pohřben jest s velikou poctivostí na hradě Pražském.