Vlastenský slovník historický/Fikar

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Fikar
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 123.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Jakub Fikar z Vratu

Fikar z Vratu Jakub, primator Pražský, jeden ze čtyr nešťastníků, kteří roku 1547 o tak zvaném krvavém sněmě v Praze odpraveni byli, majetník domu „u Tří černých koz“ (blíž sv. Havla), byl v letech 1524—26 radním písařem v Praze, roku 1527 stal se členem městské rady, pak primatorem a dvorským sudím měst královských. Když za války Šmalkaldské vojska česká u Kadaně shromážděná, nedbajíce rozkazu královského, proti kurfirštu Saskému bojovati se zdráhala, posláni od krále Ferdinanda nejvyšší kancléř Jindřich z Plavna a F. do ležení, onen aby vyšší stavy, tento aby Pražany k poslušenství přiměl. K F-ově důtklivé domluvě táhli Pražané a některá jiná města přes hranice, ale jiná zůstala v ležení aneb se domů navrátila. Když potom po bitvě Mühlberské král v Praze držel přísný soud nad neposlušnými stavy, byl F. právě za nějakým úředním jednáním v Klatovech, a tázán od Pražanů, jak se chovati mají, radil jim, aby se králi na milost i nemilost vzdali. Nicméně byl F. v Klatovech na rozkaz králův jat, do Prahy dodán, k smrti odsouzen a 22. srpna 1547 na Pohořelci sťat. Před popravou vyvolával biřic, že jsa královským přísežným úředníkem a maje zvláštní přísahu podle té jest se tak nezachoval, králi o tom co se v Praze dálo ničehož neoznamoval, a v nejpilnější čas z Prahy odjel.