Vlastenský slovník historický/Barchanec z Baršova

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Barchanec z Baršova
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 16.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Barchanec z Baršova Bernard, ze stavu rytířského, súčastnil se zpoury, již stavové čeští proti králi Ferdinandovi I. pozdvihli, nechtíce mu proti kurfiřstu Saskému Janu Fridrichovi pomocí válečnou přispěti. Když po vítězství u Mühlberka nad kurfiřstem král Ferdinand ku Praze táhl, aby neposlušné potrestal, uprchli nejvíce zprovinilí a náčelníci odporu ze země, ostatní se musili králi na milost vzdáti. Z těch mnozí k obeslání královskému na hrad Pražský se postavivše do vězení vzati jsou, mezi nimi též B., který za nepřítomnosti královy od stavů odbojných v Karolině shromážděných co zástupce stavu rytířského zvolen byl do sboru, který o blaho vlasti pečovati měl. Mnozí z těchto věznů pod těžkými výminkami zase na svobodu propuštěni jsou, B. ale s několika jinými zůstal uvězněn a byl po dvakráte přehrozně mučen, aby se vyznal, že měl úmysl Ferdinanda z království Českého vyhnati a kurfiřsta Saského na trůn povolati. Ačkoliv se k tomu nepřiznal, nicméně kázal jej král 22. srp. 1547 ještě s třemi jinými osobami na Hradčanech veřejně stíti. Mrtvé tělo B-ncovo pochováno u sv. Apolinariše. Od této popravy nazván sněm toho času v Praze odbývaný sněmem krvavým.