Vlastenský slovník historický/Arnošt z Pardubic

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Arnošt z Pardubic
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 9–10.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Arnošt z Pardubic

Arnošt z Pardubic, první arcibiskup Pražský, z rytířského rodu Malovců, nar. asi v prvních letech panování krále Jana nejspíše v Kladsku, kde otec jeho byl županem, nabyl vyššího vzdělání v Praze, pak v Bononii a v Padově, a došel stupně licenciata v právu církevním. Věnovav se stavu duchovnímu stal se ok. 1339 děkanem kapitoly Pražské, a 14. led. 1343, po smrti Jana z Dražic, zvolen jest, nepochybně dle přání kralovice Karla, za biskupa Pražského. Již po roce však přičiněním Karlovým jest biskupství Pražské odděleno od metropole Mohucké a povýšeno za zvláštní arcibiskupství. Hlavní péče nového arcibiskupa byla o napravení pokažených mravů duchovenstva, dále bděl nad přísnou spravedlivostí při soudech církevních, a vůbec zavedl chvalitebný pořádek při církevním úřadování. A. založil též knihy Erectionum, Confirmationum, Actorum consistorii, které jsou nyní vzácnými prameny domácího místopisu oněch dob. Byl též předním rádcem císaře Karla IV., a jeho přičiněním hlavně stalo se zrušení ordalií při zemských soudech; co milovník věd měl i rozhodné působení při zřízení vysokých škol Pražských. Často provázel císaře na jeho jízdách, a mnohé důležité poselství pro něj vykonal, zvláště ke dvoru papežskému do Avinionu. V soukromém životě skvěl se A. vzácnými cnostmi, jsa velice pobožný, v obcování s nižšími vlídný a nad míru dobročinný; podporoval krásná umění, a jmenovitě na stavbu kostela Pražského obětoval znamenitý náklad. A. zemřel 30. čna 1364 v Roudnici, a pochován dle žádosti své v Kladsku, kde hrob jeho podnes se ukazuje.