Vlastenský slovník historický/Šestipanský úřad

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Šestipanský úřad
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 793.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Šestipanský úřad, druhdy v městech Pražských delegovaný úřad městské rady, nazvaný tak, poněvadž osob, které při něm zasedaly, od vzniknutí až do zrušení jeho vždy šest bývalo. Zařízení jeho padá asi do polovice XV. století, když značnějším šířením se měst Pražských konšelům tolik práce přibývalo, že síly jejich ku překonání jí vystačiti nemohly. Tenkráte byly vysazovány čili delegovány pro jisté odbory obecní správy zvláštní úřady, které pod dohlídkou rad městských bděly nad záležitostmi sobě přikázanými a v oboru pravomocnosti své také soudní nálezy činily. Mezi takové delegované úřady náležel ve všech třech městech Pražských také š. ú., jemuž přikázána byla správa hospodářství obecního, jmenovitě správa všech movitých i nemovitých věci, z nichž vycházely obci nějaké důchody, pak správa všech nemovitostí v purkrecht vysazených, jakož i pravomocnost nad těmito nemovitostmi a nad lidmi na nich usazenými. Dále náležela š-skému ú-u dohlídka na stavby, péče o čistění a osvětlení města, o dláždění ulic a zaopatřování města říčnou vodou, on vedl hospodářství v obecních dvorech městských a t. d. V starší době byli přísedícími š-ského ú-u na Starém městě dva členové rady a čtyři měšťané zvláště k tomu volení; později bylo přísedícími šest měšťanů, kteří měli jednu osobu radní za inšpektora. Š. ú. byl ve věcech do oboru působnosti jeho náležejících samostatnou soudní stolicí, od níž šlo odvolání k soudu apelačnímu na hradě Pražském, a proto mají knihy úřadu toho až podnes tutéž platnost, jako gruntovní knihy městské. K obstarání prací kancelářských byl přísedícím š-ského ú-u přikázán vždy písař a jeden nebo dva úřední sluhové. Roku 1783 byl š. ú. zároveň s ostatními delegovanými úřady Pražských obcí zrušen a jeho agenda magistrátu Pražskému přikázána. (Někteří dějepisci přičítají zavedení prvního úřadu při obci Pražské, podobného š-skému ú-u, s kompetenci policejní, Zavišovi z Falkenšteina; avšak udání toto není ani dosti určité ani náležitě stvrzeno, aniž dá se souvislost úřadu toho š-m ú-em dokázati.)