Vlastenský slovník historický/Šíbalstvo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Šíbalstvo
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Kramerius
Vydáno: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 794.
Licence: PD old 70

Šíbalstvo, tovaryšstvo zlodějské, které se r. 1402 utvořilo na Novém městě Pražském, čítající dvanáct členů, jenž měli svého hejtmana Mikuláše Kloboučníka, řečeného Trinksaus. Větším dílem bydleli v hořejších krajinách města, na Karlově a na Bojišti, a provozovali společné krádeže, loupeže i také vraždy. Zvláště chodívali v noci po ulicích, stavíce se jako rychtář se svými pacholky, zastavovali lidi volajíce na ně, a brali jim pak meče, pláště, čepice a jiné věci. Rychtáři a konšelům podařilo se však ještě téhož roku zjímati je a naložiti s nimi dle útrpného práva. (Tomek, Dějepis Prahy, III., str. 414.)