Vláda ČSR k událostem v noci ze dne 28. na 29. března 1969

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vláda ČSR k událostem v noci ze dne 28. na 29. března 1969
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Rudé právo, roč. 49. č. 76. s. 1 a 2
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Vydáno: 31. 03. 1969
Licence: PD CZ
Související: Ministerstvo vnitra ČSR k událostem z 28. a 29. března (1969)

Po ukončení přenosu z hokejového utkání na mistrovství světa ve Stockholmu došlo v noci ze dne 28. na 29. března 1969 v některých místech ČSR k spontánnímu shromažďování občanů, kteří oslavovali vynikající sportovní úspěch našich reprezentantů.

V naší zemi existuje dlouholetá tradice těchto sportovních bojů i mimořádného zájmu veřejnosti o ně. Při takových přiležitostech dochází i k jistému porušování veřejného pořádku, dopravy, eventuálně nočního klidu. Vláda však ví, že jde o projevy srdečné a živelné radosti, které státní orgány, jak se ostatně veřejnost mohla přesvedčit, benevolentně posuzují.

Obrací-li se vláda ČSR nyní na občany, činí tak proto, že na některých místech byla překročena míra takových projevů a v nejednom případě byla porušena pravidla občanského soužití i ustanovení čs. právního řádu. Neslučuje se s důstojností občana státu, ktery má ve světě pověst státu kulturního, aby projevoval při jakékoliv přílezitosti, a tím spíše při přílezitosti sportovní, své uspokojení snižováním příslušníků druhých národů nebo dokonce jejich urážením.

Vláda ČSR s politováním konstatuje, že při těchto projevech došlo k projevům vandalství a výtržnictví, namířeným zejména proti některým objektům, které užívají sovětské orgány a instituce. Je v naprostém protikladu s morálním smyslem projevů národní sportovní hrdosti, že je znevažují občané, kteří nejsou s to kontrolovat své jednání, nemluvě již o tom, že je politicky zneužívají i provokatéři a protispolečenské kriminální elementy.

Jestliže orgány Veřejné bezpečnosti mohly shovívavě přihlížet k projevům sportovního nadšení, musely naproti tomu splnit svou povinnost a proti nezákonným činům techto živlů energicky zasáhnout. Výtržnosti, k nimž došlo, vláda rozhodně odsuzuje. Upozorňuje veřejnost, že způsobené několikamilionové škody musí být podle našeho právního řádu uhrazeny ze státních prostředků.

Se zvláštním politováním vláda konstatuje, že při plnění svých povinností bylo několik příslušníků Veřejné bezpečnosti zraněno. Z nich někteří dokonce tak těžce, že museli být ponecháni v nemocničním ošetřování. Je na naší veřejnosti, aby napříště takovým odsouzeníhodným zjevům sama bránila a nedopustila nedůstojné zneužití svých projevů.

Vláda je přesvědčena, že veřejnost plně pochopi, že státní orgány nemohou a nebudou podobné činy trpět. Očekává, že se Veřejné bezpečnosti v takových případech dostane plné podpory občanů.