Výbor z Květů zla/Smrt chudých

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Smrt chudých
Autor: Charles Baudelaire
Původní titulek: La mort des pauvres
Zdroj: BAUDELAIRE, Charles. Výbor z Květů zla. Praha : Otto, 1927. s. 64
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70
Související: Smrt chudých – překlad v Moderních básnících francouzských

To Smrt, jež těší. Ach! to smrt, jíž lze jen žíti!
Toť života je cíl, to naděj’ jediná,
jež jako elixir nás hne a může zpíti,
dá sílu kráčet dál, až den když zhasíná;

Toť v bouři, vichřici a v jíní, krupobití
na černém obzoru je lampa hostinná;
toť známá hospoda, kde jíst lze a lze píti
a sednout, únava když rvát nás počíná;

Toť Anděl držící v svých prstech magnetických
sen, spánek, který pln jest darův extatických,
jenž lože ustýlá těm, hlad jež s nouzí střebe;

Toť sláva Boha jest, mystická sýpka slavná,
toť chudých tobolka i vlast jich starodávná,
toť brána do kořán, jež v neznámé jde Nebe!