Přeskočit na obsah

Trianonská mírová smlouva/Preambule

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: (není)
Podtitulek: (není)
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: . Trianonská smlouva, , CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD CZ

MÍROVÁ SMLOUVAMEZI MOCNOSTMI SPOJENÝMI I SDRUŽENÝMI A MAĎARSKEM, PROTOKOL A DEKLARACE.

DNE 4. ČERVNA 1920

(TRIANON).

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ŘÍŠE BRITSKÁ, FRANCIE, ITALIE A JAPONSKO, mocnosti, jež v této smlouvě jsou označovány jako Čelné mocnosti spojené a sdružené; BELGIE, ČÍNA, KUBA, ŘECKO, NICARAGUA, PANAMA, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, STÁT SRBOCHORVATSKO-SLOVINSKÝ, SIAM A ČESKOSLOVENSKO, tvořící s Čelnými mocnostmi svrchu uvedenými mocnosti spojené a sdružené, se strany jedné; a MAĎARSKO se strany druhé;

hledíce k tomu, že žádosti bývalé císařské a královské rady rakousko-uherské bylo povoleno Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými dne 3. listopadu 1918 Rakousko-Uhersku příměří, doplněné pokud se týče Maďarska vojenskou úmluvou ze dne 13. listopadu 1918, aby mohla býti uzavřena mírová smlouva; hledíce k tomu, že mocnosti spojené a sdružené stejně jsou proniknuty snahou, aby ustoupila pevnému, spravedlivému a trvalému míru válka, do níž byly některé z nich postupně přímo nebo nepřímo proti Rakousko-Uhersku strženy, a jež vznikla tím, že bývalá císařská a královská vláda rakousko- uherská vypověděla dne 2. července 1914 válku Srbsku, jakož i nepřátelskými činy podniknutými od Německa spojeného s Rakousko-Uherskem; hledíce k tomu, že bývalmocnářství rakousko-uherské nyní přestalo trvati a ustoupilo v Maďarsku národní vládě maďarské; k tomu cíli VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, zastoupené takto:

PRESIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jejž zastupovali: p. Hugh Campbell Wallace, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SPOJENÝCH KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANNIE A IRSKA I BRITSKÝCH ÚZEMÍ ZÁMOŘSKÝCH, CÍSAŘ INDICKÝ, jejž zastupovali: velectihodný Edward - George Villiers, hrabě z Derby, K. G., P. C., K C. V. O., C. B., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Jeho britského Veličenstva v Paříži;

a: za DOMINION KANADSKÉ: ctihodný sir George Halsey Perley, K. C. M. G., vrchní komisař kanadský ve Spojeném království;

za COMMONWEALTH AUSTRALSKÝ: velectihodný Andrew Fisher, vrchní komisař australský ve Spojeném království;

za DOMINION NOVOZÉLANDSKÉ: ctihodný sir Thomas Mackenzie, K. C., M. G., vrchní komisař novozélandský ve Spojeném království;

za UNII JIHOAFRICKOU: p. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., zastávající úřad vrchního komisaře jihoafrického ve Spojeném království;

za INDII: velectihodný Edward George Villiers, hrabě z Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., mimořádný zplnomocněný velvyslanec Jeho britského Veličenstva v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, jejž zastupovali: p. Alexandre Millerand, ministerský předseda, ministr zahraničních věcí; p. Fréderic François Marsal, ministr financí; p. Auguste Paul-Louis Isaac, ministr obchodu a průmyslu; p. Jules Cambon, francouzský velvyslanec; p. Georges Maurice Paléologue, francouzský velvyslanec, generální sekretář ministra zahraničních věcí;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ITALSKÝ, jejž zastupovali: hrabě Lelio Bonin Longare, senátor království, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec J. V. krále italského v Paříži; kontreadmirál Mario Grassi;

JEHO VELIČENSTVO CÍSAŘ JAPONSKÝ, jejž zastupoval:

p. K. Matsui, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec J. V. císaře japonského v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGŮ, jejž zastupovali: p. Jules van den Heuvel, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr, státní ministr; p. Rolin Jacquemyns, člen Ústavu pro mezinárodní soukromé právo, generální sekretář belgické delegace;

PRESIDENT REPUBLIKY ČÍNSKÉ, jejž zastupovali: p. Vikyuin Wellington Koo; p. Sao-Ke Alfred Sze;

PRESIDENT REPUBLIKY KUBY, jejž zastupoval: doktor Rafael Martinez Ortiz, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr republiky kubánské v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL HELLENŮ, jejž zastupoval: p. Athos Romanos, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr J. v. krále Hellenů v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY NICARAGUY, jejž zastupoval: p. Carlos A. Villanueva, chargé d´affaires republiky Nicaraguy v Pažíři;

PRESIDENT REPUBLIKY PANAMY, jejž zastupoval: p. Raoul. A. Amador, chargé d´affaires republiky Panamy v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY POLSKÉ, jejž zastupovali: kníže Eustach Sapieha, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr republiky polské v Londýně; p. Erazim Piltz, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr republiky polské v Praze;

PRESIDENT REPUBLIKY PORTUGALSKÉ, jejž zastupovali: doktor Affonso Augusto da Costa, bývalý ministerský předseda; p. Joâo Chagas, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr portugalské republiky v Paříži;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL RUMUNSKÝ, jejž zastupovali: doktor Jon Cantacuzino, státní ministr; p. Nicolae Titulescu, bývalý ministr, státní sekretář;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ, jejž zastupovali: p. Nikola P. Pašič, bývalý ministerský předseda; p. Ante Trumbić, ministr věcí zahraničních; p. Ivan Žolger, doktor práv;

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIAMSKÝ, jejž zastupoval: Jeho Výsost princ Charoon, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr J. siamského v Paříži;

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, jejž zastupovali: p. Eduard Beneš, ministr věcí zahraničních, p. Štěpán Osuský, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr československé republiky v Londýně;

MAĎARSKO, jež zastupovali: p. Gaston de Bénard, ministr práce a sociální péče; p. Alfred Drasche-Lázár de Thorda, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr;

vyměnivše si své plné moci, jež shledány v dobré a náležité formě, DOHODLI SE TAKTO:

Dobou, kdy tato smlouva nabude působnosti, skončí se stav válečný.

Od téže chvíle a s výhradou ustanovení této smlouvy nastanou oficielní styky mocností spojených a sdružených s Maďarskem.