Trianonská mírová smlouva/Část XI - Vzduchoplavba

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Část XI
Podtitulek: Vzduchoplavba
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: . Trianonská mírová smlouva, , CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD CZ

Článek 260.[editovat]

Vzducholodi mocností spojených nebo sdružených budou požívati plné svobody přeletu a přistání na území Maďarska a budou účastny stejných výhod jako vzducholodi maďarské, zvláště v případě nouze.

Článek 261.[editovat]

Vzducholodi mocností spojených nebo sdružených budou na cestě do kterékoli cizí země požívati práva přeletěti území Maďarska, ovšem šetříce řádů, jež by Maďarsko snad zavedlo a jež budou stejně platiti pro vzducholodi maďarské i pro vzducholodi zemí spojených a sdružených.

Článek 262.[editovat]

Letiště pro vzducholodi v Maďarsku otevřená veřejné domácí dopravě budou otevřena i vzducholodím mocností spojených a sdružených, jež tam budou rovnoprávné se vzducholoďmi maďarskými co do poplatků všech druhů, čítaje v to dávky z přistání a zaopatření.

Článek 263.[editovat]

S výhradou hořejších ustanovení podléhá právo letu, průletu a přistání, obsažené v článcích 260, 261 a 262, řádům, které by Maďarsko uznalo za nutno zavésti; rozumí se, že těchto řádů bude užito bez rozdílu i na vzducholodi maďarské i na vzducholodi zemí spojených a sdružených.

Článek 264.[editovat]

Vysvědčení o státní příslušnosti, o schopnosti k letu, průkazy o letecké způsobilosti, jakož i povolení vydaná nebo za pravoplatná uznaná kteroukoli z mocností spojených a sdružených budou uznány v Maďarsku za platné a rovnocenné s vysvědčeními, průkazy a povoleními vydanými Maďarskem samým.

Článek 265.[editovat]

Pokud jde o vnitrostátní obchodní vzduchoplavbu, bude v Maďarsku se vzducholoďmi mocností spojených a sdružených nakládáno jako se vzducholoďmi státu požívajícími největších výhod.

Článek 266.[editovat]

Maďarsko se zavazuje zavésti vhodná opatření, aby se zajistilo, že se vzducholoď maďarská letící nad jeho vlastním územím podrobí pravidlům o světlech a signálech, o plavbě vzduchem a o pohybech poblíž letišť a nad nimi tak, jak jsou tato pravidla stanovena úmluvou o vzduchoplavbě, sjednanou mezi mocnosti spojenými a sdruženými.

Článek 267.[editovat]

Závazky uložené ustanoveními této Části zůstanou v platnosti až do 1. ledna 1923, leda že by před tím Maďarsko bylo přijato do Společnosti národů nebo že by mu bylo dovoleno se souhlasem mocností spojených a sdružených přistoupiti k úmluvě těchto mocností o plavbě vzduchem.