Stránka:Stavby Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického.djvu/13

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Hlavní knihovna a zasedací síň.

účelům všech oddělení slouží: velká Zkušebna, vyzbrojená přístroji pro provádění pokusů ve velkém měřítku, mechanické dílny, strojovna, fotografický atelier, slevárna, destilovna, sklady, kancelář administrační a knihovna, která má nyní 5890 svazků vědeckých děl, speciálně cukrovarnických. Kromě hlavní knihovny, tvořící zároveň zasedací síň, má každé oddělení vlastni knihovnu příruční. Ústav odebírá 92 odborné časopisy, výsledky vlastních prací uveřejňuje v Listech Cukrovarnických, Zeitschrift fűr die Zuckerindustrie der čechoslovakischen Republik a výročních zprávách.

Vnitřní zařízení a výprava ústavu odpovídá rovněž jeho speciálním úkolům a byla jim věnována všemožné péče, nutná již z toho důvodu, že podobného ústavu dosud nikde nestává; i nejnepatrnější detaily, na př. pracovních stolů, digestoří, vývodů různých energií atd, přizpůsobeny jsou jeho výlučnému účelu. Rozvodná instalace vodní je rozdělena pro vodu káranskou a budoucí užitkovou a může býti přepojena na věžní nádrž, napájenou elektrickým čerpadlem z vlastní studny. Elektrický střídavý proud, dodávaný městskými Elektrickými podniky, transformuje se vlastním transformátorem na potřebné napětí 120 V, dva rotační agregáty slouží k nabíjení akumulátorových baterií 120 V a 20 V. Při poruchách elektrárny přepojuje se světlo automaticky na akumulátorovou baterii; zvláštní benzinový motor, spojený s dynamem, je zdrojem elektrické energie v případech déle trvajících poruch, Tlak plynu usměrňuje se zvláštním regulátorem na konstantní výši. Po všech pracovnách rozveden jest stlačený vzduch a vakuum, teplou vodu dodávající automatické plynové přístroje, páru přenosné i stabilní kotlíky. Ústřední topení, elektrická zdviž, pojezdný jeřáb, dokonalá kanalisace a ventilace, telefony domácí i státní doplňují výzbroj ústavu.

Laboratoře i ostatní pracovny vybaveny jsou nejmodernější a nejdokonalejší aparaturou, jakou bylo lze získati. Kromě starších přístrojů, přenesených z bývalé stanice pražské, celého inventáře zrušené výzkumné laboratoře vídeňské a vegetační stanice siebenbrunské, věnována částka dosahující výše téměř 2 mil. Kč na zakoupení přístrojů nových, takže i po této stránce je ústav vybaven co nejdokonaleji. Zvláštní bohatou dotací je každoročně pamatováno na doplnění aparatury přístroji nově vynalezenými a konstruovanými. Mezi jiným jest ústav vlastníkem základních měr a vah, získaných značným nákladem přímo od Bureau International des poids et mesures.

Při projektování, stavbě i zařízení ústavu


269