Stránka:Stavby Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického.djvu/12

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Chemická laboratoř.

slovenského průmyslu cukrovarnického v Praze, Ještě téhož roku rozhoduje se výbor Ústředního spolku za předsednictví presidenta Ing. Dr. h. c. Hanuše Karlíka, na podnět jednatele Dr. Gustava Heidlera, k vybudování nového ústavu, který by převzal úkoly výzkumné stanice, nevyhovující již zvětšeným nárokům vzkvétajícího cukrovarnického průmyslu. K realisaci tohoto rozhodnutí přikročeno ihned. Již v září 1919 počato se stavbou základů ústavu v Bubenči »Na Zátorce«, avšak práce tyto musily býti na základě rozhodnutí regulační komise zastaveny. V náhradu za utrpěné ztráty nabídla obec pražská Ústřednímu spolku za výhodných podmínek nové, rozsáhlejší a vhodnější staveniště ve Střešovicích »Na Vořechovce«, v čele kolonie rodinných domků.

Tím získáno definitivní staveniště o výměře téměř 7000 m2, na místě sice poněkud odlehlém, ale jinak úplně vyhovujícim, a přikročeno k vypracování plánů. Tyto provedl za nejužší součinnosti úředníků Výzkumné stanice, jmenovitě ředitele Vl. Staňka a správce Ing. K. V. Zieleckého, úř. aut. civ. Ing. J. Záruba-Pfeffermann, jemuž svěřeno i provedení stavby. S úpravou pozemků a kopáním základů počato v srpnu 1920, v září 1923 odevzdán hotový ústav svému účelu.

Výzkumný ústav cukrovarnícký sestává ze čtyř budov: budovy hlavní, obsahující laboratoře a pracovny, obytné budovy s osmi byty pro úředníky a zřízence, vily pro ředitele a garáži spojených se dvěma byty pro mechanika a šoféra. Celý komplex obklopen je zahradami jednak ozdobnými, jednak pokusnými; tyto doplněny jsou vegetačnim skleníkem. Hlavní budova, obsahující laboratoře a pracovny vědecké, je postavena na svahu, který dělí na dvě horizontální terasy, vyplněné dvory a zahradami; jižní průčelí je dvoupatrové, severní třípatrové. Se sklepy a suterénem má budova pět poschodí. Rozdělení pracoven odpovida organickému rozčlenění ústavu, který má pět oddělení: oddělení řepní, zabývající se studiem pudy a pěstění řepy; oddělení pro hygienu řepy, jehož hlavním úkolem jest badání o chorobách a škůdcích řepy a jejich potíraní; oddělení chemicko-technické, které studuje pochody chemické pří výrobě cukru a pátrá po výhodnějších a levnějších metodách pracovních; oddělení fysikálně-chemické, které řeší tytéž problémy s hlediska chemie fysikálni a oddělení strojní, studující úkol strojních zařízení cukrovarů a nejdokonalejšího využití energií.

Ze 114 místností ústavu jest 21 chemických a speciálních laboratoří; kromě těchto má každé Oddělení kabinet pro správce. Společným

268