Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/9

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


náboženské a světské svátky a slavnosti v spokojenosti a v duševním klidu. Amen.


Modlitba o svátku nekvašeného chleba.

(פסח‎)

Otče nebeský! Slavnost tato, již světíme dnes v upomínku na osvobození otců našich z otroctví egyptského, světiti chci se srdcem čistým a s myslí zbožnou; připomínati chci si při nekvašeném chlebě, jehož dle příkazu Tvého požívati máme, velikých dobrodiní, jež prokázal jsi otcům našim, a velikých zázraků, jež jsi jim učinil. Micrajim navštívil jsi soudy svými a přece nechtěli Israele propustit; byliť zatvrzelí, nechtějíce poslechnouti slova Božího, i usmrtil jsi veškeré prvorozence v říši egyptské. Micrajim pak těšilo se z odchodu otců našich i nepopřáli jim času, by těsto své upekli, pročež museli je nekvašené vzít na cestu.

V upomínku na tuto důležitou událost nesmíme podle svaté vůle Tvé v tuto dobu požívati kvašeného chleba, nýbrž musíme požívati chleba nekvašeného. Chci tedy podle svatých zákonů Tvých žíti a moudrá Tvá přikázání přísně zacho-