Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Modlitba o sabatu

o kterém jest bar micva (בר מצוה‎), výroční den svatby, den smlouvy novorozeného (ברית מילה‎) a pod.


K radosti a k duševnímu klidu po namáhavých dnech týdne ustanovil jsi nám, ó Bože, odpočinek sabatu. Dvojnásobnou radostí a díkem za všecky dary milosti a lásky, které jsi nám poskytl, světím tento den odpočinku, k jehož náboženské svatosti řadí se radost z mého vlastního života. A jako proniká mne zvětšená radost, slast mého srdce, tak v nitru mém vzrůstá i láska k Tobě a vděčnost za všecka, mně a mým milým prokázaná dobrodiní, a vždy jasněji staví se mi před duši úkol můj, k jehož splnění Ty, Všelaskavý, jsi mne v život povolal.

Pane milosti, kéž city a skutky mé vždy více očisťují se od špatných chtíčů a vášní, aby srdce mé podobalo se čisté desce, v jejímž nejtajnějším nitru nechť toliko čisté písmo Tvého zákona, nezkažené a všech přídavků lidského omylu zbavené, se leskne jako nebeské světlo pro temnou pouť na zemi. Buď mi, ó Bože, i nadále pomocí a podporou, abych ještě po dlouhou řadu let spolu s manželem svým a s milými svými světila