Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/7

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


chovávám víru v plné naději, že Ty, Bože dobrotivý, nekonečné trvání, věčnost to na zemi nepochopenou, v odměnu jsi mi ustanovil.

A když i kdys mi nebude žádné slunce svítit a žádná hvězda zářit, věčný Bůh mi bude světlem věčně zářícím.

Stále tedy chci sobě připamatovat, že Tobě děkovati mám za prokázaná dobrodiní; modlím se k Tobě, Bože milosrdný, z nitra svého srdce: Kéž v budoucím měsíci a stále Tvá ochrana nade mnou (a nad mou rodinou) spočívá, odvrať od nás všelikou nehodu a nešťastný osud, dej nám klidný život, slušnou a poctivou obživu, abychom sproštěni jsouce zármutku a starostí, nezanedbávali svatých přikázání Tvých a v pokušení, spáchati bezpráví, uvedeni nebyli, a abychom s klidnou a radostnou myslí z plna srdce Tobě sloužiti mohli, jakož psáno v sv. Písmě: „Radovati chci se z Hospodina, duše má zaplesej nad Bohem mým, neboť odívá mne v šat spásy, pláštěm požehnání obléká mne.“ Amen.