Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/10

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


vávati, neboť učení Hospodina jest dokonalým a občerstvením duši, přikázání Tvé jest vždy pravdivým a nezkušeného činí moudrým.

Otče milostivý! Kéž svatou Tvou vůlí i srdce mé očistí se všeho kvasu zlých vášní a nešlechetností, by nesvedly mne s Tvých cest spravedlivých. Amen.


Modlitba o slavnosti týdnů.

(שבועות‎)

Pane všemocný! S radostným nadšením, se srdcem plným nebeské slasti blížím se dnes místu Tvé svatosti.

Otče na nebi! Jak vroucně Ti děkuji, že jsi mi dopřál dožíti se opět tohoto slavnostního dne, který slavností jest každému, kdož dovede pochopiti dobrodiní zjeveného náboženství. Ve svatém Písmě poznamenán jest zvláštní význam tohoto dne těmito slovy: Hospodin přišel se Sinaje (סיני‎) a zářil se Seïru (שעיר‎), skvěl se s hory Poron (פארן‎) a ve svatých myriádách vyšel z pravice jeho zákon slavnosti pro ně. Dobrotivý otče! Jak nevýslovnou byla Tvá láska otcovská, jak neskonale velkou Tvá milost, že jsi nás