Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/11

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


září čistého náboženství osvítil a že jsi nám sdělil své oblažující božské naučení.

Pomocí Tvou kéž věrně setrvám při tomto učení, nad veškerou chválu vznešeném, a stále přidržím se přikázání v něm prohlášených, neboť přímé jsou rozkazy Hospodina, potěšujíce srdce; přikázání jeho jsou ryzí, osvěcujíce oči, aby rozeznaly pravdu a klam, právo a křivdu.

Pochválen budiž, Hospodine, panovníku světa, jenž zjevil jsi náboženství pravdivé, jímž účastnými stáváme se věčného života. Amen.


Modlitba o slavnosti Nového roku.

(ראש השנה‎)


Opět uplynul rok mého života a hrob o celý rok jest mi opět bližším.

Tak prchavým jest čas a všecky statky, jež nám skýtá, jsou tak pomíjející a přes to plýtváme jím! Vyhledáváme často v rozkošech zábavu, nepomýšlejíce, jak drahocenný poklad tím promarníme, nepomýšlejíce, že okamžik, zde promrhaný, i na věčnosti jest ztracen.

Nepomýšlíme, že snad v tu dobu, již snažíme se promrhat, smrt nám jest usouzena, a že každou hodinou