Stránka:Public Money Public Code – Modernising Public Infrastructure with Free Software (Wikisource test).pdf/4

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

Využití svobodného softwaru k demokratizaci „chytrých měst“ V Barceloně se svobodný software stal klíčovým prvkem programu chytrého města (Smart City) a digitalizace. V následujícím rozhovoru vysvětluje Francesca Bria, vedoucí Úřadu pro digitální technologie a inovace města Barcelona, jak svobodný software pomáhá inovovat správu města. Když mluvíte o své práci, zmiňujete často pojmy jako digitální nezávislost a etické digitální standardy. Můžete stručně vysvětlit, co to digitální nezávislost je a jakou roli přitom má svobodný software? Jako vedoucí Úřadu pro digitální technologie a inovace mám na starost digitální a technologický plán města, konkrétně agendu smart city. Mým úkolem je demokratizovat data a technologie a rozmyslet jejich správu tak, aby sloužila lidem.

Decidim je softwarový framework participativní demokracie, který umožňuje občanům diskutovat, setkávat se a vytvářet návrhy s cílem zlepšit život ve městě. Zdrojový kód této platformy je veřejně dostupný, dalšíměsta jej mohou používat a přizpůsobovat svým vlastním potřebám. Podobnou platformou je Consul, svobodný softwarový projekt města Madrid.

ta jsou bezpečná a anonymní, a že lidé mohou sami rozhodnout, která data si uchovají jako privátní a která data poskytnou městu a za jakých podmínek.

Co je v tomto ohledu hlavní výhodou svobodného softwaru?

Největší výhoda spočívá v možnosti vidět a zkoumat kód, učit se z něj a znovu ho používat. To je velmi důležité, protože můžeme minimalizovat náklady a investovat do lidských zdrojů a schopCo to znamená, když jsou projekty, podobně ja- ností místo do proprietárních licencí. ko projekt Decidim, vyvíjeny jako svobodný software? Další významnou výhodou je nezávislost na technologiích, tj. nemůžeme uvíznout u jediného doSvobodný software mění všechno. Vedení města davatele ani záviset na velkých korporacích, mápředevším investuje veřejné me možnost změnit poskypeníze, a proto by občané měli tovatele, pracovat s místními mít možnost kontrolovat softpodnikateli, kteří respektují ware a celá platforma by měla uživatelská práva a svobody „… mnoho věcí zůstat veřejně dostupná. Učíme a udržet si kontrolu nad vlastmusíme udělat se z platformy Decidim Barními daty. V případě propricelona. Dokonce jsme změnili etárního softwaru je všechno společně, bez pravidla pro veřejné zakázky, outsourcováno na externího abychom zajistili, že vládní dodavatele a na experty, kteří svobodného legislativa umožní platformu, pracují s konkrétní technosoftwaru by to která je spravována a řízena logií. A my už nechceme dále komunitou. přicházet o tento druh innebylo možné.“ terních vědomostí. Zajištění soukromí, nezávislost dat, distribuované technologie a svobodný soft- Svobodný software nám dovoluje pracovat s koware jsou klíčové komponenty digitální in- munitami, využívat talent vývojářů svobodného frastruktury města. Díky dalšímu svobodnému softwaru a spolupracovat s dalšími městy na softwarovému projektu s názvem Decode jsme do společných (sdílených) projektech. V dlouhodoplatformy Decidim doplnili modul, který bém výhledu můžeme být více autonomní, neumožňuje občanům kontrolu dat. Zajišťuje, že da- závislí a transparentní. Zveřejnění zdrojového kó-

6