Stránka:Public Money Public Code – Modernising Public Infrastructure with Free Software (Wikisource test).pdf/3

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

Obsah . . . . . . . . . . . . ..... . Jak správně di gi tali zovat veřej nou . . správu? . . . .................................... . . . . . . ..... . . . . . . Mohou subj ekty veřej né správy . poskytovat svůj vlastní zdroj ový kód? . . . .................................... . . . . . . . . ..... . . . Jak funguj e udrži telná di gi tali zace . . veřej né správy v praxi ? . . . .................................... . . . . . . . . ..... . . . Proč otevřenost zlepšuj e bezpečnost . . IT? . . . .................................... . . . . . . . . ..... . . . Jak moderni zovat zadávání veřej ných . . . zakázek? . . .

6

10

18

22

29

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Matthias Kirschner, předseda FSFE

Co je to svobodný software? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Využití svobodného softwaru k demokratizaci „chytrých měst“ . . . 6 Rozhovor s Francescou Bria, vedoucíÚřadu pro digitálnítechnologie a inovace města Barcelona

Cena za uvíznutí u dodavatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nenápadní vítězové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vliv svobodného softwaru na hospodářskou soutěž . . . . . . . . . . . . 10 Prof. Dr. Simon Schlauri, odborník na právo hospodářské soutěže

10 mýtů o svobodném softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Svobodný software – podnikání a ekonomický význam . . . . . . . . . 14 Cedric Thomas, výkonný ředitel spolku OW2

Infografika: Modernizujte svoje IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Poučení ze švýcarské cesty ke svobodnému softwaru . . . . . . . . . . . 18 Dr. Matthias Stürmer, Výzkumné centrum pro digitálníudržitelnost v Bernu

Různé způsoby poskytování svobodného softwaru . . . . . . . . . . . . 20 Dr. Matthias Stürmer, Výzkumné centrum pro digitálníudržitelnost v Bernu

Volební software jako černá skříňka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozhovor s Constanze Kurz, mluvčíCCC

Otevřený přístup k bezpečnosti IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Lori Roussey a Fernanda G. Weiden, právníspecialistka na kyberbezpečnost

Mezinárodní spolupráce v oblasti svobodného softwaru . . . . . . . . 24 Projekty EU a politika podpory použití svobodného softwaru . . . . . 26 Úpravy v zákoně o veřejných zakázkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Jak si pořídit svobodný software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Basanta E. P. Thapa, Kompetenčnícentrum pro veřejné IT, Fraunhoferův institut

První kroky směrem ke svobodnému softwaru . . . . . . . . . . . . . . . 30

5