Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/99

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
87


Dne 17. prosince 1683. zemřel na Moravě statečný pán a bavorský komoří Ferdinand svobodný pán z Mergu v 38. roce věku svého, jenž mnoho proti Turkům bojoval a měl největší naději na maršalství. Náhrobní jeho nápis v kapli svatých Cyrilla a Methoděje končil slovy: pokoj, jehož on pro obranu oltářů, domácích krbů a tebe vždy postrádal, přej mu alespoň po smrti.[1]

Z Olomouckých knížat a biskupů byli v tomto období v kathedrále a sice v kryptě kardinála z Dietrichsteinů k tomu určené pochováni tito:

Kardinál František kníže z Dietrichsteinů r. 1661.[2]

Karel II. hrabě z Lichtensteinů dne 26. října 1695 († 23. září).[3]

Kardinál Ferdinand hrabě z Troyerů († 5. února 1758.).[4]

Maximilián hrabě z Hamiltonů († 31. října 1776.), pochován jest v kapli sv. Anny, jejížto byl velikým dobrodincem.[5]

Ze slavností radostných uvádíme mimo svěcení a nastolování biskupův Olomouckých to, že roku 1623. přenesení ostatků sv. Pavliny a r. 1729. svatořečení Jana Nepomuckého okázale se dálo.

I mnohých nehod se náš velechrám v tomto období dožil. Jak víme, byl náš chrám v letech 1619. a 1642., o mnoho klenotů a ostatků svatých oloupen. Dne 5. června r. 1704. bylo z tohoto chrámu na 710 hřiven stříbra[6] císaři odvedeno, aby tento mohl uhraditi výlohy války, již proti Ludvíkovi XIV. o Španělsko vedl.

Jakožto zvláštní dary pro náš velechrám v této době učiněné připomínáme 2 vysoké stříbrné sochy, jež u dvorního zlatníka Schanternella objednal Olomoucký probošt a světící biskup Kašpar


  1. Epitafia čís. 142.
  2. Dálo-li se vše dle závěti tohoto velikého biskupa, byl po smrti své dne 19. září r. 1636. ve dvou dřevěných rakvích beze skel a v jedné cinové z Brna do Olomouce v povečeř se šestí pochodněmi převežen. Druhého dne zastřel se hlavní oltář černým jeho kobercem, na každem oltáři rozžalo se po jedné svící a kolem tumby 24 a tak odbývany byly exequie. Mší sv. četlo se co nejvíce. Na 2000 zádušních mší sv. jež se měly sloužiti v klášteřích českých, moravských a rakouských odporučil tento kardinál 2000 tolarů.
  3. Epitafia čís. 12. Richter Series 243. Na úmrtní jeho den měla se na dómě odbývati zádušní mše sv., na niž uložil 15.000 zl., jejichžto úroky se rozdělují mezi přítomné kanovníky, vikáře, zpěváky a při chrámě sloužící.
  4. Richter, Series, 261.
  5. Krom. k. a. reg.
  6. Krom. k. a. reg. 20. 12. 11.