Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/96

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
84


a r. 1715. nové hodiny Vídenským hodinářem Janem Schmidem shotoveny, začež obdržel mimo látky ze starých hodin 1000 zl. a 78 zl. 4 kr. spropitného.[1] Za něho byl též ku cti sv. Jana Nepomuckého v chrámě oltář[2] a před chrámem r. 1724. socha postavena[3], kaple sv. Stanislava a Loretská malbami od Krištofa Hanke okrášleny[4] a kanovnická sakristie, jež měla druhdy tutéž šířku, jako nynější vikařská a sloužila za skladiště drahocennějších nádob a oděvů, r. 1737. o několik sáhů (o dvě východní okna) zvětšena.[5]

Mezi lety 1726.—1750. pracovalo se na dómě mnoho na obnově kaplí a oltářů. Malíř Krištof Hanke shotovil uvnitř Stanislavky 4 obrazy ze života a zevnitř 1 obraz z oslavy sv. biskupa Stanislava. Tentýž malíř shotovil nade vchodem do Loretanské kaple obraz andělů, kterak Pannu Marii oslavují, obrazy na oltářích sv. Kateřiny, ss. tří králů, Nalezení sv. kříže a sv. Josefa s Marií a božským děťátkem. Malíř Jan Kupecký shotovil r. 1749. obraz na oltář sv. Václava v lodi, Olomoucký Augustinián Anton Lublinský na oltář Nejsvětější Trojice a r. 1744. na oltář ss. Petra a Pavla. Malíř Ricci provedl obraz Panny Marie Pomocné a malíř Drechsler r. 1727. obraz sv. Jana Nepomuckého.[6]

Všech deset bočních oltářů bylo opraveno dílem na účet tehdejšího kapitulního děkana, Františka hraběte z Oedtu, dílem z pozůstalosti kapitulního děkana Jiří, svobodného pána z Meiersvaldů, zbudováno ze Solnohradského mramoru v tehdejším přeplněném slohu (Rokkoko). Většina těchto oltářů měla hlavní plochu (mensu = stůl), poboční plochy, sloupy a stupně[7] z mramoru. Ostatní částky byly dílem dřevěné, dílem zděné.[8] Na stavbě těchto oltářů pracovali umělcové: Bonner, Treger a Winterhalder.


  1. Krom. k. a reg. 21. 6. 7. Tyto vyborné hodiny, jejichžto váhy byly na 16 centů těžké, potrvaly až do r. 1885, kdy byly rozebrány. Byl na nich nápis: „Johann Schmid, Bürger und Grossuhrmacher in Wien. 1715.
  2. Obraz na tomto oltáři maloval Drechsler r. 1727.
  3. Tuto sochu dal svým nákladem postaviti hrabě Serenyi.
  4. Wolný, kirchliche Topogr. von Mähren I.
  5. Krom. k. a reg.
  6. Všechno dle udání Volného v církevní jeho topografii Moravy. Díl. I.
  7. Krom. k. a. reg. 20. 12. 1.
  8. Na oltáři sv. Jana Nepomuckého byly dvě sochy zevnitř sádrou oblité a uvnitř složené z cíhel, jež se při sdělávání r. 1886. rozpadly.