Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/95

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
83


A jako o dómské kanovníky, vikáře a praebendáty, tak sobě získal biskup Karel II. nehynoucí zásluhy též o svůj velechrám a sice tím, že škodu ohněm r. 1678. učiněnou[1] dal opraviti, r. 1681. hodinářem Jiřím Rossem z Botzenu na věži nové hodiny shotoviti (za 768 zl., 36 věder piva a 5 věder vína)[2] a téměř každý rok velechrám skvostnými rouchy, klenoty a bohoslužebným nářadím obohacoval[3], až dne 23. září r. 1695. dobročinnou duši svou Bohu odevzdal.[4]

Nemalých zásluh o náš velechrám získal sobě též kníže biskup Karel III. vojvoda Lothrinský (panoval 1695.—1710.), jenž r. 1704. dal shotoviti novou kazatelnu z dubového dřeva za 350 zl. Práci stolářskou na ní konal Jiří Huck; práci řezbářskou na ní krásně provedl Jan Herzog, řezbář z Olomouce.[5] (Viz obr. 13.) Mezi lety 1696—1701. dal vévoda varhaníkem Theodorem Agadonim (z Reichenau) varhany důkladně opraviti a naladiti. Práce tato vykonala se po mnohém vyjednávání s dovedným sice ale nespolehlivým varhaníkem tak, že opravené varhany měly na 36 mutací s 1212 píšťalami. (Viz obr. 14.) Za to obdržel mistr Agadoni dne 20. srpna r. 1601. 2000 zl. a Jan Bittner, malíř z Olomouce za pozlacování 600 zl.[6] Tentýž biskup dal shotoviti v chrámě nové lavice 11 stop dlouhé (každou za 50 zl.[7] a celý chrám vydlážditi a uprostřed chrámu kryptu utvořiti.[8]

Za knížete a biskupa Wolfganga Hannibala hraběte ze Schrattenbachu (1711.—1738.) byly dómské hodiny r. 1681. rozebrány


  1. List kapitulního děkana Jana svobodného pána z Poppenů v Krom. k. a. reg. Dle toho listu vznikl oheň v čas bouřky snad bleskem, ale byl brzy uhašen. Branci dostali 20 tolarů; tesař, jenž první byl na vrchu a nádobu syrovátky na oheň vylil, obdržel 3 zl. a vojenská stráž na tří místech rozestavená 6 zl.
  2. Krom. k. a reg. k roku 1679 a 1681.
  3. Viz níže mezi dary pro náš velchrám v tomto období.
  4. Richter, Series, 243.
  5. Krom. k. a reg. 20. 12. 1. Na kazatelni měly býti dle přání vévodova Duch. sv., sv. Václav a znak vévody Lothrinského a z Barri.
  6. Tamže, 20. 12. 9. Důkladný popis varhan a nestálosť Agadoniho podáme v díle II.[red 1]
  7. Tamže, 20. 12. 8.
  8. Epitafia čís. 2. Richter, Series, 169. Tehdy přišlo se při kopání na ostatky biskupa Protasia z Černé Hory, na rakve knížete biskupa Stanislava Pavlovskéko jeho rodičů a bratra a na veliké množství kanovníků.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Autor zemřel tři roky po vydání této knihy a plánovaný druhý díl již nesepsal, viz nekrolog v Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci.