Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/71

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
59


kony církevní, nechtěl a nemohl jinak při připustiti. A v tom čase se přihodilo, že rozpustilé služebnictvo Jodokovo k večeru dne 10. května 1380. velechrám Olomoucký zapálilo.[1]

Neví se, zda-li se to stalo ze zlovůle, aneb z nepozornosti. Avšak tolik jest jisto, že před desátým květnem r. 1380. byl markrabí Jodok s biskupem Janem VIII. na štíru a že ještě téhož dne, kdy střecha biskupského chrámu a celý biskupský palác v Olomouci vyhořel, počalo se mezi oběma mocnými pány vyjednávati o mír, jenž jak z pozdějších dějepisných událostí vidno, brzy po 10. květnu r. 1380. skutečně byl uzavřen.[2] Teprv nyní, kdy markrabí Jodok nejen s kapitolou nýbrž i s biskupem by usmířen, a kdy úplný pokoj pro velechrám Olomoucký byl takto zabezpečen, mohla se roztroušená kapitula Olomoucká ku svému velechrámu navrátiti, což se stalo dne 19. října r. 1380.[3]

A tak bylo opět na opravu našeho velechrámu pomýšleti. Dne 19. července r. 1382. dal biskup Petr III. (příjmím Jelito) na prosbu tehdejšího kapitulního děkana a celé kapituly všem těm, kteří v milosti Boží jsou, velechrám Olomoucký navštíví a zde před některým oltářem se pomodlí pětkráte Otče náš a Zdrávas, 40 dní odpustků, kteréžto ustanovení i na budoucí časy platiti mělo.[4] Ale ony návštěvy kostela Olomouckého, k nimž biskup Petr vyzýval a při nichž ovšem na nějaké milodary pro kostel se počítalo, vynesly asi málo, jelikož i papež byl žádán, aby Olomouckému velechrámu něčím pomohl. I vydal papež Urban VI. dne 29. července r. 1389. list, v němžto píše: „Jelikož tedy, jak jsme se dozvěděli, chrám Olomoucký požárem byl poškozen, my přejíce sobě, aby tentýž chrám patřičně byl opraven, ... všem kajícím a se vyzpovídavším, kteří k obnově oné něčím napomohou, rok a 40 dní


  1. Dudík, Nekr. str. 54., Richter, Series, str. 116.; Cod. dipl. Mor. XI, str. 169.: „Anno Domini MCCCLXXX die dominica „misericordia Domini“ hora completorii per familiam illustrissimi principis domini Jodoci Marchionis Moraviae ecclesia Olomucensis fuit incensa et tectum ecclesiae cum domo episcopi totaliter fuit exustum.
  2. Cod. dipl. Mor. XI. 169.
  3. Dudík, Nekr. 87.
  4. Cod. dipl. Mor. XI. 233 a Kap. arch. A. II. c. 7. Pečeť na této listině jest podlouhlá. Pod gothickým baldachýnem stojí biskup s berlou a gothickou mitrou. Obpis jest latinský s gothicko-cyrillskými písmeny.