Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/68

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
56


Markrabata byla:

Jindřich Korutanský od r. l307.—1311.[1]

Český král Jan Lucemburský od r. 1311.—1333.[2]

Kralevič Karel od 30. října 1333.—1350.[3]

Jan, bratr Karlův od 4. ledna 1350.[4]—12. listop. r. 1375.[5]

Jodok, syn markraběte Jana až do smrti své 18. ledna roku 1411.[6]

Biskupové tehdy byli:

Bruno od r. 1246.—17. února 1281.;[7]

Dětřich z Jindřichova Hradce 1281.—10. října 1302.;[8]

Jan V. (Holý) z Valdšteinu 1302.—4. října 1311.;[9]

Petr II. Bradavice 1311.—7. června 1316.;[10]

Kunrat II. 1316.—8. srpna 1326.;[11]

Jindřich II. Berka 1326.—18. srpna 1333[12]

Jan VI. Volek 1334.—22. září 1351.[13][red 1]

Jan VII. Očko z Vlašími 1351.—1364.[14][red 1]

Jan VIII. z Neumarku 1364.—19. února. 1380.[15]


 1. Moraviae historia a Pilař et Moravetz, Brunae 1785. díl 1. str. 197.—182.
 2. Tamže str. 182.—195.
 3. Tamže str. 195.—210.
 4. Tamže str. 210.
 5. Archiv für Kunde östereichischer Geschichtsquellen, ročník 1852. str. 178.
 6. Dudík, Nekr. 34.
 7. Dudík Děj. Mor. VI. 35.
 8. Tamže str. 185.
 9. Tamže str. 187. Nekr. 82.
 10. Dudík, Nekr. 58.
 11. Dudík Nekr. 68.
 12. Dudík, Nekr, 73. a 102.
 13. Richter, Series, 1011-105.
 14. Tamže str. 80.
 15. Dudík, Nekr. 41. Dr. Řehoř Volný udává jakožto den úmrtí 23. prosinec r. 1380. v uvedeném archívu, ročník 1852. str. 179.
Tailpiece from Mořic Kráčmer – Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci (5).jpg

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. a b Poznámky u Jana VI. Volka a Jana VII. Očka z Vlašimi jsou v originále označeny *†*) a †*†), přičemž poznámky pod čarou odpovídající těmto značkám tam jsou uvedeny v opačném pořadí: nejprve †*†) a poté *†*). Není jisté, zda bylo omylem přehozeno pořadí poznámek pod čarou nebo zda byly tyto poznámky chybně označeny v textu. Zde je uvádíme tak, jak byly označeny v textu (tzn. že jejich pořadí pod čarou je oproti originálu přehozené).