Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/66

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
54


mouckého, jenž byl nešlechticem, „svým milým knížetem (principem suum dilectum) a císař Karel IV. jmenoval r. 1365. biskupa Jana z Nového Města (Neumark) a jeho nástupce na biskupství Olomouckém „hrabětem české kaple,“ s kterýmžto titulem spojeno bylo právo: zastávati bohoslužbu v královské kapli Karlšteinské u přítomnosti českého krále, korunovati čili klásti korunu na krále českého a míti přednosť přede všemi ostatními vyjímajíc arcibiskupa Pražského.[1][2][red 1]

I biskupství Olomoucké dožilo se r. 1344. příjemné změny. Zmíněného roku bylo totiž přičiněním markraběte moravského Karla v Praze zařízeno arcibiskupství a biskupství Olomoucké jakož i nově založené biskupství Litomyšlské z vlivu Mohučského vymaněno a Pražskému arcibiskupství podřízeno.[3] A když r. 1348. Karel jako král český a císař německý prohlásil biskupství Olomoucké jakož i Moravu a knížectví Opolské lénem koruny české,[4] počala se Morava, biskupství Olomoucké a též i zdejší velechrám pohybovati v mezích nových, v mezích přirozených a více samostatných,[5] v mezích jež slibovaly moravskou diœcesi a její velechrám trvale oblažiti.

Zda-li markrabata moravská v letech 1265.—1380 byla sídlem na hradě blíž kathedralního chrámu, nedá se určiti. Neboť jak víme, počalo se r. 1265. stavěti děkanství a kaple sv. Jana Křtitele. Té doby stávala již při velechrámu též kaple sv. Maří Majdaleny, (jíž nyní neprávem kaple sv. Barbory se říká) tak, že hrad knížecí se


  1. Richter, Series 96.
  2. Richter, Series 116. Důkladné pojednání a dějepisný vývoj o zmíněném titulu má Ziegenbauer ve svém Olomucium sacrum I. při životopise biskupa Jana z Neumarku.
  3. Ještě roku 1316. po smrti biskupa Petra II. visitoval Mohučský arcibiskup Petr velechrám a dioecesi Olomouckou. Richter, Series 93. Roku 1347. prohlížel Pražský arcibiskup, Arnošt, velechrám a dioecesi Olomouckou a vydal s biskupem Olomouckým Janem a zdejší kapitulou stanovy, jež r. 1367. doplněny a sepsány byly. Richter, Series 105.
  4. Richter, Series, 106.
  5. Divno jest, že r. 1777. při povýšení biskupství Olomouckého na arcibiskupství nazývá papež Pius VI.: Cathedralem ecclesiam Olomucensem sedi apostolicae immediate subjectam“ t. j. „biskupství z vlivu metropolitního vymaněné. Kap. arch. C. I. d. 3.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Předchozí poznámka o titulu se v původním textu nachází na str. 54 mezi poznámkami pod čarou označená dvěma hvězdičkami **), ovšem autor na ni zřejmě opomenul odkázat z textu. Dle smyslu poznámky jsme odkaz umístili na konec odstavce pojednávajícího o titulu hraběte české kaple.