Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/65

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
53


duše založil Olomoucký kanovník Jindřich Sturm, ročně jednu mši sv. a věnoval na ten účel 5 hřiven stříbra.[1] Podobně založil Pražský školastik a Olomoucký kanovník Verner r. 1305. fundaci na týdenní mši sv. za krále Přemysla Otakara II.[2] a celá kapitola Olomoucká v září r. 1291. založila fundaci na 5 výročních mší sv. (anniversarií) a sice za zakladatele a vůbec za krále české a markrabata moravská, za biskupy, za preláty a kanovníky, za dobrodince kostela a za ty, kdož při dómě pochováni jsou.[3]

Mimo fundací na slavnosti smuteční byly v době této učiněny též fundace radostné a sice od uvedeného kanovníka Olomouckého Vernera, jenž ustanovil, aby mše sv. na počest Panny Marie, která již od r. 1176.[4] každého dne na dómě a u sv. Mořice v Olomouci tiše se konala, od této doby na dómě každodenně se zpívala. Biskup Dětřich dne 3. dubna 1301. tuto fundaci schválil.[5]

Jako v časech minulých, tak se dostalo velechrámu Olomouckému i v nynějším období mnohého čestného vyznamenání. Tak na př. rozmnožil král Václav II. roku 1286. kathedralní kapitolu Olomouckou o jednoho kanovníka a vykázal jemu ves Povel.[6] Tento kanovník nazýval se královský (regius) byv od krále Václava založen a s ním čítala celá kapitola Olomoucká i s děkanem 19 členů.[7] Roku 1342. udělil markrabí Karel (pozdější císař a král) proboštovi dómskému Vítkovi a jeho nástupcům titul kancléře markrabství moravského a tím zašlé toto vyznamenání proboštů Olomouckýoh opět obnovil.[8] Neméně byli vyznamenáni i biskupové Olomoučtí, čímž i sláva jejich velechrámu byla ovšem zvětšena. Tak na př. nazývá r. 1318.[9] český král Jan Kunrata, biskupa Olo-


  1. Dud. VI. Nekr. 78.
  2. Dud. VI. 205.
  3. Dud. VI. 116. Tato fundace trvá posud.
  4. Cod. dipl. Mor. I. 292.
  5. Dud. Děj. Mor. VI. 181. Tato mše sv. doposud se slouží.
  6. Dud. Děj. VI. 205.; Cod. IV. 316.
  7. Při volbě biskupa Dětřicha r. 1281. byli přítomni: děkan Budislav, probošt Aleš, arcijáhen Cyrus, školastik Jan, kustos Lambert a 13 kanovníků tedy celkem 18 členů. Dud. Děj. VI. 40. Biskup Jindřich Zdík založil totiž 12 kanovníků a děkana; biskup Rupert 1 kanovníka a biskup Bruno 4 kanovníky tak, že při zmíněné volbě celá kathed. Olomoucká kapitula se súčastnila.
  8. Richter, Series 104.
  9. V seznamu Kroměřížského archivu v uvedeném roce.