Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/61

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
49


biskupů dalo po 40 dnech odpustků těm, kdož přispějí na stavbu chrámu Olomouckého.[1]

Kolem r. 1305. dal kanovník Werner na stavbu chrámovou 38 hřiven stříbra a 2 hřivny zlata, misál, graduál, antifonář a krásný pozlacený kalich a mnoho jiného. Též daroval chrámu koně za 8 hřiven stříbra.[2] Biskup Kunrat I. (1316.—1326.) daroval chrámu úplný červený ornát lvy krášlený, kapu, zlatý kříž a zlatý kalich[3] a chrám četnými ozdobami obdařil.[4] Scholastik Jan věnoval na stavbu chrámovou 22 hřiven stříbra, a mnozí jiní zakládali a obohacovali kaplice a oltáře ve chrámě a poblíž chrámu[5][6][red 2] a jiní konečně skládali dary jiné.[7] Za času biskupa a císařského kancléře Jana z Neumarka (1364.—1380.) počal se chrám Olomoucký rozšiřovati. A jelikož v oné době biskup samoten nebyl s to, náklad vésti, vydal dne 3. srpna r. 1374. na své diœcesány list, v němž mezi jiným dí: Jelikož ku slávě Boha všemohoucího a cti velebné Jeho mateře a vždy trvající Panny Marie pro rozšíření našeho chrámu Olomouckého, jenž mezi všemi nám podřízenými chrámy jest nejčelnější, stavba nákladné budovy od některého času se podnikla a do jisté výšky na několika částech se vyhnala, k jejížto dokončení jsme přinuceni, ohlížeti se po zbožných darech, prosíme lásky všech pravověřících, připomínajíce, že v té samé míře, jak se ukážou ze statků od Boha svěřených na uvedenou stavbu štědrými, tak statky věčné na věčnosti obdrží.“ Na to uděluje biskup Jan těm, kdož na stavbu dómu Olomouckého něčím přispějí, pro každý zvláštní případ 40 dní odpustků.[8]


  1. Dudík Nekr. 83. při 10. říjnu má takto: „Obiit Theodoricus, qui creavit V. prebendas et multa bona fecit ecclesiae“ Viz též Richter Series, str. 88. a. a Olomoucký kapitulní archív A. I. b. I. 28. 53.
  2. Dud. Nekr. 79. a 80.
  3. Dud. Nekr. 68.
  4. Richter, Series 94.
  5. Dud. Nekr. 100.
  6. O kapli sv. Anny, která též v tomto čase (před r. 1366.) zbudována byla, jakož o jiných kaplicích a oltářích na velechrámě Olomouckém pojednáno bude v díle II.[red 1] zevrubněji.
  7. Dudík Nekr. 65. Hartmann z Bělkovic dal na stavbu chramovou 10 hřiven.
  8. Kap. archív A. II. b. 8. Cod. dipl. Mor. X. 230: „Cum pro amplificatione ecclesiae nostrae Olomucensis structura sumptuosi aedificii sit a nonnullis incepta temporibus et ad cujusdam altitudinis spatium in quibusdam suis partibus elevata“ etc. Na veliké pečeti jest s jedné strany pečeť kulatá

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Autor zemřel tři roky po vydání této knihy a plánovaný druhý díl již nesepsal, viz nekrolog v Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci.
  2. Předchozí poznámka o kapli sv. Anny se v původním textu nachází na str. 49 mezi poznámkami pod čarou označená třemi křížky (†††), ovšem autor na ni zřejmě opomenul odkázat z textu. Dle smyslu poznámky jsme odkaz umístili do věty týkající se zakládání kaplí).