Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/117

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
105


a počalo se s urovnáváním místa kolem dómu. Na severní straně za dómem připadl stavitel Kottas na 2 krychlové sáhy prastaré jako spečené zdi, za jejížto prokopání žádal 14 zl. Toto urovnávání místa kolem dómu spůsobilo, že v noci dne 9. května severní zeď k c. k. skladišti se shroutila a toto značně poškodila. Škoda tím spůsobená byla dosti značná. A když vojenské ředitelství a pan Dr. Mandelblüh nechtěli o nějakém příspěvku na opravu poškozeného skladiště ničeho slyšeti, ani na c. k. ministerstvo o podporu zažádati, uvolil se náš velepastýř listem svým daným v Římě dne 21. května r. 1870. k tomu, že celou výlohu za opravu dómské zdi a c. k. skladiště totiž 2304 zl. 58 kr. po návratu svém z Říma zapraví. Zatím ať prý J. Excellence pevnostní velitel milostivě pozhoví.[1]

Ostatní dobrodiní, jež nejdůstojnější náš velepastýř Olomouckému velechrámu proukázal, ještě vypočítávati, bylo by snad zdlouhavé. Pouze ještě podotýkáme, že od roku 1870.—1872. vyjednávalo se s vojenským ředitelstvím o přenechání onoho místa, kde nyní jest Laudonova třída, za skladiště pro kameny na stavbu nového dómu, ale když vojenské ředitelství konalo veliké překážky, zastavil kníže arcibiskup všechny objednávky kamenů Rajnochovských lomech až na časy příhodnější. Roku 1872. dal velepastýř náš na posvátná roucha shotoviti 2 důkladné skříně a sice 2 od stoláře Františka Pluháčka za 790 zl. a jednu od stolaře Kvapila za 170 zl. Též vyplatil stolářovi Josefovi Schindlerovi 80 zl. za skříň na dómské klenoty. Roku 1880 dal velepastýř náš sakristii kamením pokryti a sice za 695 zl. 94 kr. a když téhož roku místo kolem dómu a sice 210□° + 1085□° výměru od c. k. æráru zakoupil,[2] nabyl kolem svého velechrámu úplné volnosti a nezávislosti a mohl konečně přikročiti k provedení své, jak se zdá, životní úlohy k přeslavné opravě svého a našeho velechrámu.[3]

Popis našeho velechrámu, kterak mezi lety 1777.—1883. vypadal, můžeme s dobrým svědomím vynechati, jelikož až na počet věží srovnává se úplně s popisem Ziegelbauerovým, jejž jsme v období VI. již byli podali. A proto přikročíme ihned k tomu, co


  1. Pádem zdi kolem dómu jdoucí byla zeď c. k. skladiště na dvě sáhy zatlačena. Dohlížitel skladiště Nitsche, jenž pokryvky z poškozené místnosti na jiné ve skladišti uložil, dostal za to 10 zl. Z. k. a. kassy.
  2. Kap. arch. C. IV. d. III. 334. 700.
  3. Všechny uvedené zprávy vyňali jsme z Krom. k. a. reg.