Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/116

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
104


krov postaven a střecha s polovice za 198 zl. 19 kr. kamením pokryta.[1] Téhož roku byla též střecha na sakristii opravena. R. 1857. shořel plot kolem domu pro zvoníky blíž velechrámu. Brzy na to poručil náš nejdůstojnější velepastýř, aby se dům pro zvoníky prostranně a krásně přestavěl. A když se stavbou se dlouho otálelo, naléhal písmem svým ze dne 25. srpna r. 1859. na to, aby se stavba brzy ukončila a dům převzal. Dle zprávy ze dne 21. října 1859. stála nová stavba domu pro zvoníky 8203 zl. 59 kr.[2] Když r. 1860. jeden hošík při hře s bašty do níže ležící zahrádky byl spadl, navrhoval správce Drbal Jeho knížecí jasnosti, aby se takovým neštěstím předešlo, nějakou opravu, což však velepastýř náš listem svým ze dne 30. března r. 1861. prozatím poodložil. R. 1862. dal kníže arcibiskup po vichřici, která chrámovou střechu a kůlnu na vozy poškodila, škodu za 144 zl. opraviti a téhož roku křížovou chodbu pokryti. Dle správy městského stavitele pana Fr. Kottasa ze dne 15. července r. 1864. bylo zapotřebí palachový strop na věží opraviti. Velepastýř náš nejen že vydání s tou opravou spojené uhradil, nýbrž dal též koncem r. 1864. bývalou dómskou bibliotéku a archív nad vikářskou sakristií upraviti na zimní kůr a vyplatil za práci tu, jakož i za broncování zábradlí, za opravu schodů a za částečné zastavení gothického okna nade dveřmi do sakristie 2895 zl. 79 kr.[3] Dne 19. července r. 1865 povolil kníže arcibiskup z kostelních peněz stavitelovi Fr. Kottasovi za zřízení 2 kamen, která i sákristie i zimní kůr ohřívala 177 zl. 83 kr. Stavební dozorce Zavadil měl zatím 3 oltáře, jež velepastýř náš mínil z dómu odstraniti (totiž oltář sv. Josefa blíž sakristie a oltáře sv. Kateřiny a Nalezení sv. Kříže při sloupech blíž hlavní brány stojící) na dómě ponechati.

Když na jaře roku 1867. vichřice křížové chodbě a břidlicové chrámové střeše byla uškodila, povolil kníže arcibiskup na opravu 347 zl. 80 kr.[4] Roku 1869. byla křížová chodba na novo pokryta


  1. Ředitel arcibiskupských statků pan František Drbal na špatnou střechu upozornil. Olomoucký stavitelský mistr, pan Josef Rimmel pro pevnostní stavby opravy dómské střechy nepřijal. Potřebné dříví na krov dodala Hranická lesní správa.
  2. Knížecí arcib. inženýr Králíček tento rozpočet schválil.
  3. Zábradlí se bronzovalo po 6. únoru r. 1865.
  4. Milostivé rozhodnutí pochází z 28. května. r. 1857.