Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/115

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
103


neumíme ničeho jiného vypravovati, leč to, že se dne 20. května r. 1816. uvolil zbývající dluh totiž 3053 zl. 26 kr. za stavbu věže po svém předchůdcí do čtvrť roku zapraviti[1] a že r. 1817. vichorem poškozenou čásť dómské střechy za 1135 zl. pokryti[2] a r. 1818. malý puklý zvon, jenž byl ulit r. 1605. a jímž se do chóru zvonívalo, Brněnským zvonařem za 77 zl. přeliti dal.[3]

Jeho c. k. Výsosť kníže arcibiskup Olomoucký, kardinál Rudolf Jan, arcivévoda rakouský (panoval od r. 1819. — 24. července r. 1831) získal sobě o náš velechrám nehynoucí zásluhu tím, že dal 3 největší zvony a sice zvon sv. Kordule, ss. Cyrilla a Methoda, Petra a Pavla, jenž jest na sto centnýřů těžký a zvon sv. Václava, jenž jest na 150 centnýřů těžký, přeliti. Aby na zvony bylo dostatečně látky, použilo se k přelévání starých od r. 1803. pokažených zvonů a mimo to měli arcibiskupští spravcové pátrati, zdá-li nejsou na statcích děla aneb hmoždíře, jež by se na zvonovinu hodily.[4] Všechna látka byla r. 1827. zaslána do Vídně ku zvonaři Bedřichovi Seltenhoferovi, jenž slíbil, že zvony co nejspíše přeleje, což se i stalo a sice tak rychle, že zmíněné zvony dne 30. března r. 1828. z Vídně do Olomouce došly[5] a od kardinála arcivévody Rudolfa téhož roku posvěceny byly.[6]

Po předčasné smrti arcivévody Rudolfa nebylo na našem velechrámě nic podstatného podnikáno a jednáno, až za nyní slavně panujícího knížete arcibiskupa Jeho Eminence Bedřicha lanthraběte z Fürstenbergů, jenž od slavného svého nastolení dne 8. září r. 1853. přemnoho pro náš velechrám učinil. Řídě se slovy: „Pane, zamiloval jsem si ozdobu domu Tvého“, svolil dne 26. října r. 1853. k tomu, aby se chrámová štřecha opravila.[7] Roku 1856 byl nový


  1. Kapitulní kancelář, Baulichkeiten der Metropolitánkirche.
  2. Krom. kníž. arcib. reg. Na tá opravě pracovali pokrývač Jakub Mačák a tesař Kusý.
  3. Krom. k. a. 31. 1. 2.
  4. Na Mírovském panství našlo se 1 větší dělo asi 800 liber těžké, 3 menší děla (429—490 liber těžká) a několik hmoždířů celkem asi 2245 liber zvonoviny, což vozka Klug z Mohelnice zavezl do Vídně a dvornímu jednateli Frant. Böhmovi to odevzdal. Dostal za centnýř po 4 zl.
  5. Krom. k. a. reg. 21. 1. 2.
  6. Richter, Series, 276.
  7. Roku 1855. dne 12. dubna píše kníže arcibiskup na konsistoř, aby se z kostelních peněz zapravilo 1167 zl. k. m. tesařskému mistrovi, panu Josefu Valentovi za plot kolem dómského hřbitova za Terezskou branou a za natírání thérem 97 zl. 15 kr. Krom. k. a reg. 20. 1. 5. a 6.