Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/445

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


moci k ní proniknouti! … Avšak pak bude vždy ještě čas abych se o jiném rozhodl!“

Na to přelezl Pointe Pescade zábradlí, kteréž opatřeno bylo cimbuřím, a prvou péčí jeho bylo nyní rozvinouti tenký, uzly opatřený provazec, kterýž měl pod lehkým svým oděvem ukrytý; jeden konec provazu toho přivázal k cimbuří, tak že zvenčí visel až k zemi. Učinil tak z opatrnosti pro každý případ a dlužno opatrnost takou jen schvalovati.

Když tuto práci byl vykonal, ulehl Pointe Pescade, dříve nežli se dále odvážil, celou délkou těla na okraji. V této poloze, kterouž mu kázala ostražitost, vyčkával, ani se nehýbaje. Byl-li viděn, vystoupí lidé Sidi-Hazamovi v několika okamžicích na terasu a v případu tom nebylo by mu zbývalo, než použiti na záchranu svoji provazce, kterýž měl býti po úmyslu jeho prostředkem k útěku Savy Sandorfovy.

Úplné ticho vládlo v domě Sidi-Hazamově.

Poněvadž ani Sidi-Hazam, ani Sarkany, ni kdokoli jiný z lidí jejich nezúčastnili se „slavnosti čapí“, neotevřela se branka domu vůbec od východu slunce.

Když byl několik minut čekal, doplazil se Pointe Pescade ke koutku, z něhož vystupoval minaret. Schodiště, kteréž vedlo k horní části minaretu, prodlužovalo se nepochybně směrem dolů, až k půdě prvého nádvoří.

Skutečné dvířka, jež se otvírala z minaretu na terasu, dovolovala sestoupiti s této ku vnitřním dvorům. Avšak dvéře tyto uzavřeny byly uvnitř, nikoli klíčem, nýbrž závorou, kterou zvenčí nebylo možno otevříti, leda že by se učinil otvor do křídla dveří.

Práci tuto byl by Pointe Pescade nepochybné vykonal, neboť měl v kapse s sebou nůž, opatřený nebozízkem i jinými ještě nástroji, drahocenný to dar doktora Antekirtta, kterýž byl by mu tuto výtečně posloužil.

Avšak práce tato byla by dle všeho dlouho trvala a nebyla by se dala provésti za úplného ticha. Nebylo jí však potřebí!

Tři stopy nad terasou nalézalo se ve zdi minaretu okénko, mající tvar střílny. Ovšem okénko to bylo malé, avšak Pointe Pescade nebyl velikým. Ostatně nebyl-liž obratným též jako kočka, jež, jak známo, prodlužuje tělo a protáhne se i tam, kdež by to nikdo neočekával?

Pointe Pescade pokusil se proto provléci se otvorem, a sku-