Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/444

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


IV.

Dům Sidi-Hazamův.

Bylo skorem již devět hodin večer.

Střelba, hluk, hudba, výkřiky — vše náhle utichlo. Davy lidu počaly se rozptylovati: někteří vraceli se do Tripolisu, jiní uchylovali se do oasy menchijské a do vesnic sousedních. Za hodinu byla pláň sung-ettelatská prázdna a ticha.

Stany byly sbořeny a táboření skončeno; černoši a Arabové nalézali se již na cestě do svého domova v různých krajích vladařstva tripolského, kdežto Senusisté obraceli se k území cyrenskému a hlavně k okrsku ben-gazijskému, aby soustředili tam veškeré své síly. Jedině doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato neměli opustiti míst těchto po celou noc. Připraveni jsouce, když byl Pointe Pescade zmizel, na každou příhodu, postavili se na stráž pod samými zdmi domu Sidi-Hazamova.

Avšak Pointe Pescade, když se byl vymrštil mohutným skokem právě v okamžiku, kdy Kap Matifu držel tyč ve vztyčené ruce, spadl na okraj jedné z teras přímo pod minaretem, kterýž ovládal různé dvory domu.

Za temné noci nemohl ho viděti nikdo z věnčí ni uvnitř — ba ani ze „skify“, ležící v pozadí druhého dvora, v níž shromážděn byl na rozkaz Sidi-Hazamův jistý počet sektářů, dílem spících, dílem však bdících.

Pointe Pescade nemohl ovšem, jak lze pochopiti, stanoviti do nejmenších podrobností plán svůj, který tolik nahodilých a nepředvídaných okolností mohlo změniti. Vnitřní rozčlenění domu Sidi-Hazamova bylo mu neznámo, a nevěděl též, ve kterém místě mladá dívka byla zavřena, aniž mohl tušiti, byla-li sama nebo byla-li střežena nebo nedostává-li se jí tělesných sil k útěku.

Protož jednati musil jen na zdař bůh!

Učiniv onen skok, pravil sám k sobě:

„Především — lstí nebo násilím — jest nutno, abych pronikl až k Savě Sandorfově. Nebude-li mne moci následovati neprodleně, nebudu-li ji moci unésti ještě této noci, bude radno, aby zvěděla aspoň, že Petr Bathory jest živ, že jest zde, na úpatí těchto zdí, že doktor Antekirtt a soudruhové jeho jsou hotovi přispěti mu ku pomoci… Bude-li nutno odložiti útěk ještě o nějakou dobu, odolá aspoň všem hrozbám! … Ovšem jest možno, že budu překvapen nežli budu