Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/419

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


jeho, dáno bylo yachtě „Savarena“, tak jako jiné yachtě dostalo se jako názvu jména rybáře rovinjského.

Co Savy se týče, nesměl ni jediný den býti ztracen, měla-li býti otci svému šťastně vrácena.

Paní Bathoryová dlela již opět v radnici, když také doktor Antekirtt, provázen jsa Petrem, jenž chvílemi v zoufalství upadal, se tam vrátil, aniž až dosud jediného slova pronesl.

Paní Bathoryová, jsouc velice seslabena účinkem, jakýž na ni měly události na hřbitově, jinak jsouc však vyléčena — zcela vyléčena, seděla ve své komnatě, když doktor Antekirtt a syn její Petr tam vstoupili.

Marie pochopivši, že jest vhodno, aby nechala je o samotě, odebrala se do velké síně radnice.

Doktor Antekirtt přikročiv k vdově a vloživ ruku svoji na rámě Petrovo, pravil:

„Paní Bathoryová! Učinil jsem již syna vašeho svým. Avšak je-li až dosud synem mým jen z přátelství, učiním vše, aby stal se jím i skutečně … láskou otcovskou, totiž by pojal za choť … Savu … dceru mou …“

„Dceru vaši?“ zvolala s úžasem paní Bathoryová vztyčivši se.

„Jsem hrabě Matyáš Sandorf!“

Paní Bathoryová povstala náhle se sedadla, rozpiala ruce a klesla do náručí svého syna. Nemohla-li však mluviti, slyšela aspoň.

V několika slovech sdělil jí Petr vše, co nevěděla, totiž jak hrabě Matyáš Sandorf zachráněn byl oddaností rybáře rovinjského, Ondřeje Ferrata, proč chtěl, aby po patnáct let považován byl za mrtvého, a jak objevil se v Dubrovníku pod jménem doktora Antekirtta. Petr vypravoval též, co učinili Sarkany a Silas Toronthal za tím účelem, aby spiklence terstské prozradili, zmínil se rovněž o zradě, jejíž obětí byli Ladislav Zathmar a otec jeho Štěpán, jakož i o tom, jak doktor Antekirtt unesl jej ze hřbitova dubrovnického, aby přidružil jej k dílu, jež chtěl vykonati.

Dokončil vypravování své tím, že matce své sdělil, že oba bídníci, bankéř Silas Toronthal a Španěl Karpena, jsou již v moci doktora Antekirtta, že však třetí, Sarkany, se jí dosud vymyká — týž Sarkany, jenž chtěl Savu Sandorfovu učiniti ženou svojí!

Zároveň v krátké době jedné hodiny doktor Antekirtt, paní Bathoryová a syn její Petr, kteříž v budoucnosti měli býti vřelou láskou vzájemnou spojeni, uvážili veškeré podrobnosti, týkající se mladé dívky.