Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/399

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


v době vhodné, dopravovány aspoň do zbrojnice antekirttské ve velkém množství zásoby munice všeho druhu.

Antekirtta, jsouc vzdálena od břehů cyrenských as dvacet mil, byla by ostrovem úplně osamělým v těchto končinách zálivu, kdyby malý ostrůvek, mající jméno Keukrof a měřící v objemu as jen sto metrů, nebyl se nořil blíže ní z vod mořských, jsa od jihovýchodního konce jejího jen as dvě míle vzdálen.

Doktor Antekirtt určil původně ostrůvek ten k deportaci zločinců, kdyby vůbec některý obyvatel Antekirtty zasloužil býti vyveženu, což státi se mělo ovšem teprve, když by pro zločin nějaký soudy antekirttskými k tomu byl odsouzen. Protož na ostrovu Keukrofu zřízeno bylo za tím účelem několik baráků.

Jinak však ostrůvek tento nebyl nijak opevněn a kdyby nepřátelské loďstvo nějaké chystalo se k útoku na Antekirttu, byl by Keukrol pro ni již svojí polohou skýtal vážné nebezpečí. Nepřítel mohl naň vysaditi své mužstvo a učiniti z ostrůvku toho pevný základ svých operací.

Když by na Keukioíu byly nahromaděny zásoby munice a potravin, když by tu umístěna byla, což snadně bylo možno, batterie, mohl ostrůvek ten býti útočníkům vážnou oporou, a protož bylo by bývalo lépe, když nebylo času jej opevniti a proti nepříteli po případě takto uhájiti, aby nebyl raději z vln mořských se nořil.

Poloha ostrůvku Keukrofu a výhody, jež mohl poskytnouti nepříteli při dobývání ostrova Antekirtty, znepokojovaly stále doktora. Odhodlal se proto, vše dobře uváživ, zmařiti jej, avšak zároveň použiti zničení jeho k úplnému potření několika set námořních lupičů, kteří by se odvážili naň vystoupiti.

Ku provádění projektu toho ihned se přikročilo. Půda ostrůvku prokopala a zpracovala se tak, že Keukrof byl záhy změněn v ohromný podkop, látkou výbušnou naplněný, jenž byl podmořským drátem spojen s ostrovem Antekirttou. Stačilo, aby proud elektrický, jenž dal se říditi z Antekirtty, proběhl tímto drátem, aby z ostrůvku onoho nad hladinou ani stopy nezůstalo.

Doktor Antekirtt nepoužil k naplnění velikého podkopu ani obyčejného prachu střelného, ni bavlny střelné, ba ani dynamitu. Znalť složení látky výbušné, nedávno objevené jejíž účinek jest tak mocný, že jest k účinku výbuchu dynamitu v poměru as takém, jako dynamit sám ku prachu střelnému.

Látka tato jest bezpečnější než nitroglycerin a dá se též snadněji přenášeti, neboť vyžaduje jen upotřebení dvou tekutin, které se smísí teprve v okamžiku, kdy jich má býti použito. Mrazu odolá