Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/398

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


se s ní spokojiti. Měl-li nynější pobyt Sarkanyův býti objeven, nezbývalo, nežli zdvojnásobiti horlivost při pátrání a nešetřiti peněz ani práce.

Doktor Antekirtt vyčkávaje, až by některý šťastný objev dovolil mu pokračovat i v přerušeném zatím provádění těchto záměrů, zabýval se mezi tím otázkami, které týkaly se bezpečnosti ostrova Antekirtty.

Z území cyrenského zaslány mu byly v poslední době důvěrné varovné zprávy. Zřízenci jeho radili mu, any bděl pečlivě nade vším, co se děje na pobřeží zálivu siderského.

Dle zpráv oněch mocné bratrstvo Senusistů soustřeďovalo, jak se podle četných známek soudit dalo, síly své na hranicích tripoliských. Všeobecné hnutí šířilo se stále směrem ke břehům syrtským.

Mezi náčelníkem bratrstva a ostatními jeho předáky v severní Africe vyměňovány byly četné zprávy a příkazy prostřednictvím rychlých poslů. Zásilky zbraní, dodávaných z ciziny, objednávaly a přijímaly se na účet bratrstva. Hlavní soustřeďování sil jeho dálo se zcela zřejmě ve vilajetu Ben-Gazijském, tudíž v samém téměř sousedství ostrova Antekirtty.

Předvídaje nebezpečí, jež mohlo každé chvíle státi se skutkem, musil doktor Antekirtt pomýšleti na veškerá opatření, jež opatrnost kázala. Po tři poslední neděle říjnové Petr Bathory a Ludvík Ferrato podporovali jej velice horlivě v jeho díle, a také veškeří obyvatelé osad obětavě mu pomáhali. Několikráte byl Pointe Pescade poslán tajně na pobřeží cyrenské, aby vešel ve styk s agenty doktorovými, i shledal, že nebezpečí, kteréž ostrovu hrozilo, bylo opravdové.

Námořní lupiči z Ben-Gazi, sesíleni pravou mobilisací všech svých přívrženců z celé provincie, chystali se k výpravě, jejíž předmětem měl býti ostrov Antekirtta. Mělo dojiti k výpravě té v době nejbližší? O tom nebylo si možno zjednati jistotu. Náčelníci Senusistů dleli aspoň ještě v jižních krajích provincie a bylo pravdě podobno, že nepřikročí se k žádné veliké výpravě, dokud oni nepřibudou, aby ji řídili.

Antekirttské lodi „Elektriky“ dostaly však přes to doktorem rozkaz, aby křižovaly v moři syrtském, by na jedné straně pozorovaly pobřeží cyrenské i tripolské a na druhé straně břehy tuniské až k mysu Bonu.

Obranné prostředky a opevnění ostrova Antekirtty nebyly dosud, jak známo, dokončeny. Nebylo-li však možno dokončiti je