Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/359

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


„Na příklad, až opustí trestnici, mohu mu přikázati, aby se dal směrem k vašemu domu, pane guvernére!“

„Aby přišel sem?“

„Ano, přímo sem, a budu-li chtíti, bude naléhati, aby byl předpuštěn k vám!“ odvětil doktor Antekirtt.

„Ke mně?“

„Ano, k vám, a nebudete-li to míti za nevhodné — neboť bude říditi se toliko vůlí mojí — vzbudím v mysli jeho myšlenku, že nejste guvernérem, nýbrž jinou osobou: bude vás na příklad považovati za krále Alfonse XII.“

„Za Jeho Veličenstvo krále španělského?“ prohodil s podivením plukovník Guyarre.

„Ano, pane guvernére; a jakmile bude předpuštěn, bude vás žádati … “

„Za milost?“

„Tak jest, za milost. A nebudete-li proti tomu ničeho namítati, požádá vás dokonce i za řád Isabellin.“

Celá společnost vypukla opět v smích po těchto slovech doktora Antekirtta.

Za několik okamžiků tázal se řiditel trestnice:

„A člověk ten učiní vše to ve stavu bdělém?“

„Bude bdělým právě tak jako my!“ odvětil doktor Antekirtt.

„Nikoli! … Nikoli! … To není možná, tomu nelze uvěřiti!“ zvolal nedůvěřivě plukovník Guyarre.

„Přejete-li si, přesvědčíte se! … Rozkažte, aby byla ponechána Karpenovi úplná volnost … Pro jistotu však můžete poručiti, aby vězeň tento následován byl z povzdálečí jedním nebo dvěma strážníky … Nařídíte-li tak, přesvědčíte se, že učiní vše, co jsem vám pravil.“

„Budiž, souhlasím!“ přisvědčil guvernér. „Určete však sám dobu … “

„Nyní jest skorem již osm hodin,“ děl doktor Antekirtt, dívaje se na hodinky, „Je-li vám vhod, mohli bychom zvoliti hodinu devátou!“

„Souhlasím i s tím. Avšak až bude experiment ukončen?“ tázal se guvernér.

„Až bude vše odbyto, vrátí se Karpena klidně do nemocnice a nezachová si ni jediné upomínky na to, co se s ním dělo. Opakuji — a to jest jediné vysvětlení, jakéž lze o zjevu takém dáti, — že Karpena bude jednati toliko pod hypnotickým vlivem, ode mne