Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/360

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


vycházejícím, takže ve skutečnosti nebude to vlastně on, jenž vše to učiní, nýbrž já!“

Guvernér, jenž netajil se nikterak nedůvěrou vůči podobným experimentům, napsal lístek, v němž rozkázal náčelníku stráže trestnické, aby od půl deváté hodiny ponechal Karpenovi plnou volnost a aby jej toliko z jisté dálky následoval. Lístek ten byl donesen jedním ze sluhů guvernérových náčelníku stráže.

Když hostina byla u konce, povstali hosté od stolu a odebrali se na vyzvání guvernérovo do jiného salonu.

Jest pochopitelno, že všichni rozmlouvali o různých experimentech magnetických nebo hypnotických, jež daly podnět již k tolika sporům a kteréž osoby, o věci ty se zajímající, rozdělily v tábory nevěrců i věřících.

Doktor Antekirtt mezi tím, co roznášeny byly číšky s kávou, a co páni kouřili doutníky nebo cigaretty, jimiž Španělové nepovrhují, vypravoval as o dvaceti podobných experimentech, jichž za svého působení lékařského buď byl svědkem aneb i původcem. Nikdo nemohl slova jeho vyvrátiti a přece tato nikoho nemohla přesvědčiti.

Doktor připomněl dále, že experimenty tyto vzbuzují také již pozornost zákonodárců, soudců a právníků, poněvadž moci hypnotické mohlo by se použiti též k účelům zločinným. Nelze popříti, že způsobem tím lze dáti podnět k zločinům, jejichž původce bylo téměř nemožno objeviti.

Náhle o osmé hodině a třiatřiceti minutách pravil doktor Antekirtt, přerušiv své vypravování:

„Karpena opouští v okamžiku tomto nemocnici vězeňskou!“

A za minutu na to dodal:

„Nyní vyšel z brány trestnice!“

Tón, jakým doktor slova tato pronesl, učinil veliký dojem na všechny hosty.

Toliko guvernér potřásl nedůvěřivě hlavou.

Celá společnost hovořila na to velmi čile o experimentu doktorově, někteří připouštěli možnost zdaru jeho, jiní tomu odpírali. Všichni skorem mluvili najednou, když tu — scházelo ještě pět minut do hodiny deváté — doktor přerušil je slovy:

„Karpena se ocitl na prahu tohoto domu!“

Okamžik na to vstoupil již sluha do salonu a ohlásil guvernérovi, že jakýsi muž, oděný v šat trestnický, přeje si naléhavě s ním mluviti.