Stránka:Jirásek Alois - F.L. Věk.djvu/141

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
142


lius Nepos, ale věru větší nežli Hannibal byl Žižka, jenž jsa na obě oči slep nebyl nikdy, ani jednou přemožen, kdežto Hannibal, také slepý, ale jen na jedno oko, sice mnohých vítězství dobyl, ale také byl na hlavu poražen, jak z historie vám známo —“

Na okamžik se odmlčel, pak pokračoval:

„Arci byl ten Jan Žižka kacíř a hrozný husita, a dobře dí Allegoria učeného Floriana Hammerschmieda:

Qualis psota fnit! qualis tunc trampota clero! Dum ferus ad častam chodívával Žižka procházkam, Chasaque per cappas vytahábat z kláštera mnichos, atque cepis zbitos crudeliter ense necabat —

Ano, ano je to pravda. Ale to bylo před třemi sty lety! A co se děje dnes, pravím dnes, kde je samá filosofie, Aufklärung! Ale ne, to není aufgeklärtes Jahrhundert, to je schmachvolles!“ zvolal Vydra pojednou prudce, a pak mluvil čím dále tím prudčeji, ano vášnivě: „Dnes boří filosofové, ano i filosofové na trůně kláštery a chrámy Páně jako ta Žižkova chasa; ale ta alespoň vzácné obrazy, statue a knihy drahé neprodávala židům“ (tu se uplivl), „ano židům, a nedávala jim ještě ke všemu všechna práva, jako se děje za nynějších časů. Ano, žid a nekatolík se mají dobře, ale na jezovity plivejte, protože to Ganganelli[1] dovolil.“

Oči Vydrovy hořely, a na výrazu tváře bylo znáti, s jakým odporem jméno toto vyslovil.

„Ten to dovolil a jiný, také mocný pán, ale ne v tiaře, ale s císařskou korunou, ten v tom pokračuje, v tom rušení klášterů. A má pomahačů!“

Mnozí z posluchačů trnuli juž nad odvážlivostí svého professora. Ten jen na okamžik se zamlčev pokračoval pak hlasem temnějším a poněkud volněji:


  1. Klement XII.