Stránka:Dvořák, Rudolf - Kniha Rút.pdf/7

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

králů isráélských Davida doporučiti júdsko-dávidovskou monarchii dědičnou naproti odpadším 10 kmenům. Pokud vnější formy se týče, čítá kniha Rút 4 kapitoly a celkem 85 veršů (dle kapitol 22 + 23 + 18 + 22). Verše tyto odpovídají ovšem spíše tolikéž uzavřeným skupinám myšlenkovým než veršům v našem slova smyslu. Při překladu, pro který užito nejjednoduššího tvaru veršového (blankversu), zvětšil se přirozeně počet veršů. Překlad sám pořízen tak, by přes formu metrickou, o niž má více než originál, přiléhal co nejtěsněji (pokud bylo lze přímo slovně) k textu původnímu. Jak zdařilo se to, ponechává překladatel soudu jiných. Překlad jest ukázkou básnického převodu poësie starozákonní; následovati budou po řadě Píseň písní, Jób, Žalmy atd. Překladatel doufá, že oživí tím způsobem zájem na četbě nejen poëtických knih biblických, ale bible vůbec, jehož ona jako kniha knih zaslouží měrou nejplnější.