Stránka:Dvořák, Rudolf - Kniha Rút.pdf/6

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

u Hebraeů poësie didaktické s převahou živlu lyrického. Právě tak převládá i v elegiích (na př. Pláči proroka Jeremiáše) rozhodně živel lyrický. Vlastní lyrika repraesentována Žalmy, pokud nenáležejí poesii didaktické, a řečmi prorockými. Pokud knihy Rút se dotýče, nepočítá se v obor poësie Hebraei, již považovali ji, jak zdá se, aspoň původně za dodatek knihy Soudců a Samuela za spisovatele. Teprve později vykázáno jí samostatné místo, a sice v literatuře básnické, kde položena mezi Píseň písní a Pláč Jeremiášův. Se stanoviska našeho jest Rút rozkošnou idyllou rodinnou. Ti, již považují ji s kanónem hebrejským za dodatek knihy Soudců, kladou vznik její, jak odpovídají tomu i některé vlastní udaje knihy Rút, ok. 900 př. Kr. Badání moderní vykazuje jí místo pozdější, kladouc ji z části do doby zajetí babylónského (VI. st. př. Kr.), z části, však velmi pravdě nepodobně, do doby Ezrovy. Děj sám spadá ovšem do doby Soudců (a sice asi do XII. st. př. Kr.). Pro historii biblickou má kniha Rút význam genealogií Davidovou, jíž Rút končí a o níž jinde v bibli (knihách královských) podrobností se nedovídáme. V ohledu tom zdá se více než pravděpodobným, že byla právě tato genealogie, jež zdá se jinak se stanoviska knihy Rút jako básně dosti nevhodným přídavkem, hlavním účelem spisovatelovým, jehož úmyslem bylo poukázáním na původ nejslavnějšího všech