Stránka:Camille Flammarion, Čeněk Ibl - Koprník a soustava světová - 1900.djvu/42

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

40


Bylo by snadno sledovati na životní dráze každého vynikajícího hvězdáře dílo pevné vůle, která odstraňuje všechny překážky, aby šla svou přímou cestou. Nebylo by nesnadněji konati totéž pozorování na životě každého člověka, který si získal slušné a trvalé jméno založené na pokroku a vděčnosti lidstva. Seznali bychom, že Krištof Kolumbus, Petr Ramus, Bernard Palissy, Konrád Gessner, SixtV , Shakespeare, Ambrož Paré, Dupuytren, Vauquelin, D’Alembert, sir Humphry Davy, Faraday, Franklin, Voltaire, Rousseau, Moliere a mnozí jiní vyšli ze skrovného stavu, a rozumným řízením schopností, dobrým užitím času přispěli více nežli všichni milionáři na zemské kouli ke zvýšení blaha lidstva a ku povznesení jeho v duševním údělu.

Právě jsem mluvil o milionářích: míti milion důchodů není samo sebou zlé, ačkoli se zdá, že jmění dvaceti milionů, ba i jen důchod z něho jest velmi těžké břímě. Cena takového společenského postavení závisí na tom, jak se ho užívá. Obecně jest ztraceno pro duševní pokrok společnosti lidské, poněvadž lidé „ducha“ jsou řídkými zjevy jak v nejvyšších kruzích finančních, tak také v řadách obyčejného občanstva a lidu; proto se dotyčných milionů často užívá nesmyslně a k veliké škodě lidské společnosti, v níž jest ještě dnes tak mnoho bídy hmotné i mravní. Srovnáme-li užitek takového obrovského jmění