Sepsání války peloponnesské/11.

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: 11.
Autor: Thúkydidés
Zdroj: THUKYDIDES. Sepsání války peloponneské. Parubice: F. & V. Hoblík, 1885
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Nepomuk František Desolda
Licence překlad: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Chersonésos

Toho pak příčinou nebyl tak nedostatek obyvatelstva jako peněz. Neboť pro obtížnost získati si spíže, přivedli tam vojsko menší a tolik jen, co by se tam válčíc uživiti dalo.[1] Když přistavše v jedné bitvě svítězili (což zjevno jest z toho, že by se jinak nebyli táborem ohradili), ani tehdáž celé své síly neužívali, ale obrátili se pro nedostatek spíže ku vzdělávání Chersonesu a k loupežení námořnímu. A pro toto jich rozptýlení tím snadněji jim Trojané svou mocí po deset let odolali, jsouce vždy s ty, kteří zpět pozůstávali. Kdyby se však byli dostavili s dostatečnou spíží, a ponecbajíce loupežení a orby, spojenými silami neustále válku byli vedli, snadno by v bitvě svítězíce, byli města dobyli, když i po různu nepříteli odolali s tou částí, kterouž po každé měli, anebo by i stálým obléháním v kratší době byli Troje se zmocnili. Ale pro nedostatek byly jak předešlé podniky, tak i toto tažení slaby, ač jinak jsouc toto nejslovutnějším všech prvějších, v skutku se nepatrnějším býti jeví, nežli pověsť jeho jest, a nežli sláva, která se o něm vypravováním básníků zachovala.


  1. V tomto článku se drží Thuk. opět jiných zpráv, nežli Homer, který se nezmiňuje ani o rozdělení mužstva a pěstování orby, ani o táboru ohrazeném; viz svrchu 9.pozn. (B.)