Prostonárodní české písně a říkadla/Stesk (z Budějovicka)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Stesk
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a panenského, s. 204. Č. 411. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 458, s. 117.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 415.
Licence: PD traditional

\relative d'' {
 \key g \major
 \time 3/4
 \mark \markup{\italic "Andante"}
 d4 b g'8( e) d4.( c8) b4 a g a b8([ a)] b([ c)] b4
 d4 b g'8( e) d4.( c8) b4 a g a a2 r4
 \repeat volta 2 {
  a4 g a b8([ a)] b([ c)] b4
  a g a b8([ a)] b([ c)] b4
  d4 b g'8( e) d4.( c8) b4 a g a g2 r4
  }
 }
\addlyrics {
 Ne -- ní tu ne -- ní,
 co by mě tě -- ši -- lo,
 ne -- ní tu, ne -- ní,
 co mě tě -- ší: 
 co mě tě -- ší -- va -- lo,
 s_vo -- dou od -- pla -- va -- lo;
 ne -- ní tu mo -- je
 nej -- mi -- lej -- ší.
 }

Není tu není,
co by mě těšilo,
není tu, není,
co mě těší:

co mě těšívalo,
s vodou odplavalo;
není tu, není,
co mě těší!

Z Budějovicka