Prostonárodní české písně a říkadla/Ovčačka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ovčačka
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. S. 433-434. Č. 224. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 505-506, s. 129-130.  
    Online na Internet Archive
Licence: PD traditional
Související: Pásla ovečky

\relative d'' {
 \key g \minor
 \time 3/4
 \tempo "Pastorella."
 \autoBeamOff
 d2 c8[ es] d4 c d bes c8[ bes] a[ g] fis4 a8[ fis] d4
 d'2 c8[ es] d4 c d bes c8[ bes] a[ bes] g2 r4
 \bar "|."
 bes8 bes bes4 bes c8 bes c d bes4
 d8 c d es f g f es c es d4
 d2 c8[ es] d4 c d bes c8[ bes] a[ bes] g2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Pá -- sla ov -- či -- čky
v_ze -- le -- ném há -- je -- čku;
pá -- sla ov -- či -- čky
v_čer -- ném le -- se:
já za -- hou -- kal: Ha -- le ha -- li -- hou!
a má mi -- lá za -- se: He -- la he -- li -- lou!
hej, tam pod há -- jem
se -- šli jsme se.
}

Ovčačka.[editovat]

(Nápěv 506.)

Pásla ovčičky
v zeleném háječku;
pásla ovčičky
v černém lese:
já zahoukal: Hale halihou!
a má milá zase: Hela helilou!
hej, tam pod hájem
sešli jsme se.

Z Prachenska.


\relative c'' {
 \key f \major
 \time 3/4
 \tempo "Un poco agitato (Dupák)."
 \autoBeamOff
 c2 bes4 a c f e d e f c c
 c2 bes4 a c f e d e f2 r4
 \bar "|."
 g c, c c8 c c c c4
 g' c, c c8 c c c c4
 c2 bes4 a c f e d e f2 r4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
Pá -- sla ov -- či -- čky
v_ze -- le -- ném há -- je -- čku,
pá -- sla ov -- či -- čky
v_čer -- ném le -- se;
já za ní du -- py du -- py dup!
o -- na zas cu -- py cu -- py cup:
hou -- fem, ov -- či -- čky,
se -- ber -- te se!
}

(Nápěv 505.)

Pásla ovčičky
v zeleném háječku,
pásla ovčičky
v černém lese;
já dycky: dupy dupy dup!
ona zas: cupy cupy cup!
houfem, ovčičky,[1]
seberte se!

Z Klatovska. — Tanec „Dupák“; při slovech „dupy dupy dup! cupy cupy cup!“ dupají.

  1. kam tě pan páter
    za mnou nese!