Prácheňský zpěvník/To nejsou Humňana

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \time 3/8
 \key f \major
 a8 a a g4 c8 bes4 r8 a a a g4 e8 c4 r8
 \repeat volta 2 {a' a a g c bes a a a g8. c16 bes8 a a a g4 e8 f4 r8}
 }
\addlyrics {
 To ne -- jsou Hu -- mňa -- na,
 to jsou Ku -- ři -- me -- na;
 vzká -- zal mně můj mi -- lý,
 Pe -- pí -- ček roz -- mi -- lý,
 a -- bych mu u -- stla -- la.
 }

1. To nejsou Humňana,[1]
to jsou Kuřimena;[2]
[:vzkázal mně můj milý,
Pepíček rozmilý,
abych mu ustlala.:]

2. A já mu vzkázala,
že je sláma drahá:
[:okolo Moravy
za čtyři toraly
otýpčička malá.:]

R. Šindelářová, Miloňovice, 60 let

  1. Humňany — dvůr na Písecku
  2. Kuřímany — obec na Strakonicku