Prácheňský zpěvník/U Brloha stojí zahrádka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative f' {
 \time 2/4
 \key d \major
 fis8 a a a a4. g8 g4 fis fis r fis8 b b b b4. a8 a4 g g r
 a a8 cis cis4. b8 b4 a d r d cis8 b a4. fis8 g4 a fis r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 U Br -- lo -- ha sto -- jí za -- hrá -- dka,
 za -- lí -- vá tam rů -- že Mar -- já -- nka;
 vy -- ště -- po -- va -- la je -- den strom,
 jsou na něm rů -- že ja -- ko zvon.
 }

1. U Brloha stojí zahrádka,
zalívá tam růže Marjánka;
vyštěpovala jeden strom,
jsou na něm růže jako zvon.

2. Utrhla růžičku nebo dvě,
pustila je obě po vodě:
Kam ta růžička doplave,
odtud můj milý přijede.

3. Můj milý není dalece,
pase koníčky v pasece;
pase koníčky, hříbata,
miluje hezký děvčata.

4. Až my se spolu sejdeme,
my se milovat budeme:
na věky chceme svoji být
a krásné máje věčně mít.

5. A krásné máje přijdou zas,
až se rok s rokem sejde zas:
škoda těch májů nastokrát,
že jsou v roce jen jedenkrát!

Mari Kudrličková, Bošovice, *1906
píseň při stavění májů