Prácheňský zpěvník/To naše stavení

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative d' {
 \time 2/4
 \key d \major
 \autoBeamOff
 \mark "Zvolna"
 d8 fis fis4 fis8 e d4 fis8 a d4 cis8 b a4
 \repeat volta 2 {fis8 a d4 cis8 b a4 b g8 b a g fis4}
 }
\addlyrics {
 To na -- še sta -- ve -- ní
 je ce -- lý z_ka -- me -- ní,
 šel mi -- lý o -- ko -- lo,
 ne -- dal po -- zdra -- ve -- ní.
 }

1. To naše stavení
je celý z kamení,
[: šel milý okolo,
nedal pozdravení. :]

2. Nedal pozdravení
pro jednu chybičku:
[: že jsem mu nedala
červenou růžičku. :]

3. Nedal pozdravení
to kvůli slovíčku —
[: že jsem mu neřekla:
dobrou noc, Pepíčku! :]

4. Dobrou noc já dávám
všem střítežským pannám,
[: jenom tej jednej ne,
na kterou se hněvám. :]

5. Na kterou se hněvám,
těšila mé srdce:
[: za ní jsem já chodil
tři léta nejvíce. :]

6. Až pudeš okolo
našeho stavení,
[: srdce tě zabolí,
byť bys měl kamenný. :]

R. Zdychyncová, Tvrzice, asi 20 let